Halvor Sveinungsson Groven + Maren Elisabet Aadnesdotter Findreng

Born  ‎(10 born)‎
Anne Gurine Halvorsdotter Lønnegraff ‎(I6299)‎
Fødd 1881 35 29 Rue, Fjågesund, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 1909 ‏(Alder 28)‏ Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Kristiane Sophie Halvorsdotter Lønnegraff ‎(I6300)‎
Fødd 9. april 1882 37 30 Rue, Fjågesund, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 1977 ‏(Alder 94)‏ Askim, Østfold, Norge
Aadne Halvorsson Lønnegraff ‎(I6301)‎
Fødd 1. september 1883 38 31 Rue, Fjågesund, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 6. januar 1971 ‏(Alder 87)‏ Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Eivind Halvorsson Lønnegraff ‎(I6302)‎
Fødd 22. april 1885 40 33 Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 5. november 1941 ‏(Alder 56)‏ Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Aasne Halvorsdotter Lønnegraff ‎(I6303)‎
Fødd 4. september 1886 41 34 Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 15. juli 1991 ‏(Alder 104)‏ Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Hans Halvorsson Lønnegraff ‎(I6304)‎
Fødd 2. januar 1888 42 36 Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 17. juni 1973 ‏(Alder 85)‏ Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Aslak Halvorsson Lønnegraff ‎(I6305)‎
Fødd 18. juli 1889 44 37 Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 21. august 1983 ‏(Alder 94)‏ Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Gustav Halvorsson Lønnegraff ‎(I6306)‎
Fødd 28. oktober 1891 46 39 Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 29. oktober 1969 ‏(Alder 78)‏
Signe Halvorsdotter Lønnegraff ‎(I6307)‎
Fødd 18. desember 1894 49 43 Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 5. mai 1974 ‏(Alder 79)‏ Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Einar Halvorsson Lønnegraff ‎(I6308)‎
Fødd 16. august 1897 52 45 Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 14. september 1987 ‏(Alder 90)‏ Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge

Foreldre: Besteforeldre
Halvor Sveinungsson Groven ‎(I6243)‎
Fødd 5. mars 1845 42 41 Vinjerui, Smørkleppgrend, Vinje, Telemark, Norge
Død 22. mai 1933 ‏(Alder 88)‏ Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Sveinung Steffasson Hustveit ‎(I6149)‎
Fødd 1803 55 34 Vinje, Telemark, Norge
Død 1890 ‏(Alder 87)‏ Kosi, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark, Norge
F3578
Guro Aslaksdotter Jore ‎(I19733)‎
Fødd 1804 Jorde, Tjønnegrend, Vinje, Telemark, Norge
Død 1884 ‏(Alder 80)‏ Kosi, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark, Norge

Maren Elisabet Aadnesdotter Findreng ‎(I9234)‎
Fødd 1. desember 1851 34 25 Findreng, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 6. oktober 1943 ‏(Alder 91)‏ Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Aadne Gunnarsson Lønnegrav ‎(I9173)‎
Fødd 1817 32 35 Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 1906 ‏(Alder 89)‏ Midtsund, Kviteseid-Sundbygdi, Kviteseid, Telemark, Norge
F5079
Christense Sophie Aslaksdotter Nykos ‎(I14107)‎
Fødd 1826 26 21 Kråkenes, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 1854 ‏(Alder 28)‏ Steane, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norge


Familie-opplysningar   (F3638)
Ekteskap 1880

Kjelde
Kviteseid bygdesoge I - Ættesoge
Publikasjon: Eigi forlag, Kviteseid kommune, 1956
Kviteseid bygdesoge I - ÆttesogeKviteseid bygdesoge I - ÆttesogeNote: 700 sider
Vis detaljar Note: FYRIORD

Dei rekna helst ætti si attende til eit manns- eller kvinnenamn, dei gamle. Det kunne vera eit namn som hadde flutt med i tradisjonen ned etter tidene og som dei ofte lite eller ikkje visste om. Eller namn på nokon som hadde merkt seg ut, som det var noko med i ætt, rikdom, styrke, karstak eller klokskap. Det er velkjende ting. Dei gamle ville au gjerne vita kvar dei var komne frå, om dei var av godt folk eller ikkje. Rikdom talde mykje, klokskap og vit kom ikkje alltid fyrst. Rikdom låg i jord og gardar her i bygdene og ættenamnet feste seg til garden der mannen budde og samla rikdom. Denne trongen til rikdom var ikkje alltid til styrke for ætti dersom det skorta på vit og kultur. Det var nok mangt som ramla i røys av den grunn.

Når mannsling i ei gamal ætt skifte bustad, blei ætti knytt til det nye gardsnamnet i skrift og tale og slik hev skikken for det meste halde seg til nå. Dette laga mange vanskar når ein skulle kartleggja ei ætt som greina seg ned gjenom tvo- tri hundreår.

Ein annan vanske var ættenamni. Ei ætt med store greinir kom inn på fleire gardar, flutte eller kom på rek i husmannsplassar. Eg valde å gjeva ætti eit namn, helst eit gardsnamn. Men der upphavet kunne vera uvisst eller ikkje blei knytt til gardsnamn, har eg bruka namnet åt den fyrste kjende i ætti til ættenamn.

Ættine her er uppsette i listeform. Etter eg hadde sett på ymse system og ættbøker der systemi var bruka, var eg noko rådvill. Ei ættbok for folk som brukar riva og stoppenåli, øks og spade meir enn pennen, må ikkje ha mange tal og bokstavar i systemet. Ei ættbok burde ogso vera brukleg i folkeskulen som ei handbok i heimstadlære, der borni fekk noko greie på fedrane sine og gardar og plassar dei hadde butt på. Likeins makeskifte millom ættene.

Ættetavlur i listeform kunne førast so mangleis, men helst er desse måtane nytta:
Innrykningsmåten, ætti førd generasjonsvis, den tabellariske formi. ‏(Sjå Cato Krag Ronne: Ættegransking)‏. Den formi eg hev nytta, kan vel seiast vera ei blanding av desse tri forenkla.

Fyrste ættled: I. Faren. Borni, førde på ætt og løypenr. t. d. 1-5.
Andre ættledd: II. Eldste sonen hans, borni førde på ætt og løypenr. 6-12. Døttane bli førde ivi til ætti av ektemaken.
....

Var ektemaken innflutt og framand i heradet, er ætti etter han sera ut som eigi ætt.

Var det fleire søner i syskinlaget, var det tvo måtar å velja millom:
  a. Vassrett ‏(parallell)‏føring som i systemet med ætti førd generasjonsvis.
      Fyrst eldste sonen med ektemake og born, deretter nesteldste, tredje o.s.v. alle med same romertal og borni på løypenr.
  b. Loddrettføring. Denne er nytta der ætti er stor med mange l.nr.
      Eldste son bli sera ut med si ættgrein, den nesteldste, tredje, o.s.v.
      I store ætter er det lettare for folk å kjenne seg att og få ivisyn på denne måten.

Vis detaljar Note: Kommentar frå Bygdesogenemnda

Så langt hadde Torjus Loupedalen komi i eit kladdeutkast til fyriord.

Ættesoga slik som ho her vert gjevi ut, er fullt og heilt utarbeidd og skrivi av Torjus Loupedalen. Han fekk diverre ikkje tid til siste finpussen av manuskriptet sitt. Det vil difor truleg finnast ting serleg frå nyare tid, som han hadde komi til å retta om han hadde vori liv lage. For oss i Bygdesogenemnda var det rådlaust å leita etter mogelege småfeil. Det er i djup takksemd til Torjus Loupedalen for det store og dugande arbeid han har lagt ned for Bygdesoga at vi noe sender Ættesoga han skreiv, ut til bygdefolket.Oppdagede søkemaskinspioner: CCBot/ https://commoncrawl.org/faq/