Velkomen

.. til nettunet til Kviteseid historielag!Kommunehuset speglar seg i dei gamle vindua på biblioteket (Foto: Siri Johannesen)

Tunet har mange vindauge til fortid, med von om at det du ser
skal vere til nytte i notida og framtida. Å take vare på røynslene,
gode og mindre bra, gjer ein betre rusta til å take gode val for
ein sjølv og andre og dei som tek over!

Bli med i historielaget og form framtida …!

Bygdenamnet Kviteseid har fått ymse tolkingar millom dei lærde; men dei fleste meiner no namnet skriv seg frå den kvite, glitrande fjorden som ein støtt har for auga, (oldn. Hvitstir).

Årsmøte i Kviteseid historielag

Tore og Ane får gåvebrev på måleri av Jon Bakken. Dei har stått for 20 utgåver av Gamalt frå Kviteseid

Tysdag 5. mars hadde Kviteseid historielag årsmøte på Waldenstrøm kafe i Kviteseid. Over 20 medlemer var møtt fram. Årsmøtesakene gjekk som vanleg greitt unna. Det blei små endringar på dei tillitsvalde i styret. I 2019 har historielaget dette styret: Leiar Johannes Skarprud. Styremedlemer: Dagny Ruud Lie, Sverre Bakken, Leif Roholdt, Svein Straumsnes.
Varamedlemer: Hans Øy, Tone Torp-Hansen, Gunhild Berntsen.
Redaksjonsnemn: Jørgen Moen, Gunnar Ruud og Johannes Skarprud
Etter å ha vore redaktør for dei siste 20 utgåvene av «Gamalt frå Kviteseid» takka Tore Skaug for seg. Som takk for langt og truge arbeid fekk han og kona Ane eit måleri av Jon Bakken, som takk for innsatsen i alle desse åra. Det er Ane som i alle desse åra har stått for utforminga av boka.
I året som har gått har det vore arbeidet med stadnamnsamlinga etter Thor Wraa som har vore det store arbeidet. Saman med Vest-Telemark Museum har laget, særleg då Stein Larsen og Sverre Bakken, saman med ei stor mengde grendefolk gjort eit imponerande arbeid med å få desse namna kartfesta på digitalt kart.
Etter årsmøtesakene var det sjølvsagt kaffe og kaker og utlodding. Kvelden blei avslutta med ein konsert med Ragnhild Knudsen.

Ættesoga er no dobbelt så stor

Ættesoga innheld no over 100% fleire personar ‎(47.700)‎ enn i den trykte ættesoga til Loupedalen frå 1954. Tal familiar har auka med 78%.

Det har og kome over 195% fleire hendingar knytta til personar og familiar. – Og i tillegg er feil retta …

Så, Hipp, hipp, hipp, hurra, til alle som har vore med !!!
100%


PS. I snitt har det kome 7 nye personar kvar dag sidan 2010 ‎(9år)‎ 🙂

Stadnamn engasjerer

Botolv Helleland heldt eit engasjerande innlegg om stadnamn og tyding av slike namn. (Foto: Anne Sofie Tresland)

Helleland drog fulle hus på Waldenstrøm kafe torsdag 17. januar.
Bort i mot 80 personar møtte fram, men alle fekk kaffe og kaker.
Tema var stadnamn.
Prosjektet er digitalisering av stadnamn i Kviteseid.
Arbeidet går med stormskritt framover noko som ein kan takke Per, Stein og Sverre for, og no også ei stor gruppe andre som er med å får namna inn på digitalt kart.

Gamalt frå Kviteseid 2018 er her

Bort i mot 80 frammøtte fylde salen på misjonshuset i Kviteseid

Torsdag 29. november var det lansering av «Gamalt frå Kviteseid 2018» på misjonshuset i Kviteseid. Bort i mot 80 frammøtte fylde heile salen. Stemninga var god og forsamlinga fekk høyre om Aslak Kolbu som både emigrerte til Amerika, var med i første verdskrigen og kom heim att og slo seg til rod i Kviteseid. Han var også ein habil skihoppar på dei tider. Barnebarnet Kjell Kolbu fortalde om han. Elles blir Anne Jorgrav frå Kilen trekt fram i boka. Ho var ein svært god eventyrforteljar som sat inne med mange eventyr. Rikard Berge fekk samla mange av desse. Jon Berge teikna eventyret Gullfuglen og Johannes fortalde. Elles gjekk loddsalet og boksalet godt, og folk kosa seg med kaker, kaffi og med gode røur.