• Gjer eit søk:
  • Syn tema: (Klikk på eit bilete)
10 årsdagen  til Ole John Hals i 1946 - #KvH 03-065 b

10-årsdagen til Ole John Hals i 1946 - #KvH 03-065 b

Frå venstre: Karen Nordaberg, Kristi Botnen, Berit Seland, Agnes Herrefoss, Sissel Magnussen, Hans Egil Kleiv, Arild Lund, Kjell Seland, Torleiv Nordaberg, Dagny Nord, Synøve Byrkjeland, Ole John Hals, Sigmund Waldenstrøm og Otto Arvid Kleiv.

 

10årsdag 1946 - #KvH 03-041 b

10-årsdag 1946 - #KvH 03-041 b

Her er det Ole John Hals som feirar tiårsdagen sin den 26/6 1946 med mange gjester. Framme frå venstre: Agnes Herrefoss, Kristi Botnen, Karen Noraberg, Berit Seland, Sidsel Magnusen. I midten frå venstre: Synøve Byrkjeland, Arild Lund, Kjell Seland, Torleiv Noraberg, Hans Egil Kleiv, Dagny Nord, Margit “Lella” Kilen. Tre gutar bak. Frå venstre: Jubilanten Ole John Hals, Otto B. Kleiv og Sigmund Waldenstrøm.

4H-Klubben i Haukom 1951 - #KvH 03-032 b
4H-Klubben i Haukom 1951 - #KvH 03-032 b Her er eit bilete frå hagen på Bjerkhaug i Haukomgrenda. Heradsagronom Sundbø budde på Bjerkhaug på den tida og dreiv 4H-klubb. Framme: Nunni Fjalestad (sitjande), Kjell ..., Bak frå venstre: Karin Tveit, Grete Veierud, Audny Sæter, Reidun Vesterdal, Inga Myran, Anne Bjørgum, Marie Midtsund, Olav Tore Lie, Jonne Kleivstaul, Torleiv Fjalestad, Oddvar Haugen, Bjarne Gotuholt, Einar Aaheim.
Arbeidlag ved Lunden frukt 1950åra - KvH 03-010 b

Arbeidlag ved Lunden frukt i 1950-åra - #KvH 03-010 b

Olav Botnen dreiv eit saftpresseri som heite Lunden frukt, der blei pressa både bær og eple. Folk kom med eple i store mengder som var pressa og så laga eplesider av. Han hadde også fryseri med skåp som var låsbare som han leigde ut. På bilete er frå venstre: Ukjend, Tone Skarprud, Sigrid Landvik, Martine Kosi, Olav Botnen, Solveig Lund, Arne Draugdalen.

Arbeidslag telefon i Haukomgrend 1910/11 - KvH 03-006 b

Arbeidslag som strekkjer telefonkabel - #KvH 03-006 b

På Haugesletta i Haukomgrenda 1910/11 Sitjande frå venstre: (Frå Kilen?), (Frå Kilen?), Sommund Kyrdalen, Olav Åsheim, Halvor Kosi, Ingvald Knudsen Andre rekkje sitjande frå venstre: Aslak Nordskog, Son av Marie Rosenlund, Kaptein Ludvik Olsen,Skien, Jonas Kjetil Skogsmark Tredje rekkje frå venstre: Hansen, formann, Lavrants Kyrdalen, Olav Hauglid, (Frå Kilen?), (Frå Kilen?), (Frå Kilen?), Knut Sandland, Halvor Dalen, Ingvar Lid, Jon Meinstad, Olav Aasmundtveit Bak frå venstre: Ingebjørg Kyrdalen, Signe Bruenden, Marie Rosenlund

Barneflokk på Bakken 1944 - #KvH 03-047 b
Barneflokk på Bakken 1944 - #KvH 03-047 b Biletet er teke på Bakken i Brunkeberg i 1944. Framme f.v. Johannes Bakken, Bjarne Bakken, Johannes Tjønnstaul, Knut Tjønnstaul, Andre rad f.v. Gunda Tjønnstaul, Vesla Groven, Annlaug Bakken, Jensine Tjønnstaul, Tredje rad f.v. Arnhild Holte, Agnes Bakken.
Brunkeberg sanitetslag på Bukti 23081949 - #KvH 03-071 b

Brunkeberg sanitetslag på tur til Bukti 23. august 1949 - #KvH 03-071 b
Bak frå venstre: Johannes Skarprud , NN, NN, Halvor Sellstad, Svanaug Sellstad, Anne Groven?
Framme frå venstre: NN, Aslaug Haugan, Gunnhild Skarprud, Anne Sandland, Helga Rue, Olav Solberg, Hilde Skarprud, Signe Skarprud, Gudrun Barstad

 

Brunkeberg songkor 1918 - #KvH 03-018 b
Brunkeberg songkor 1918 - #KvH 03-018 b Framme frå venstre: Kristine Versto, Anne Tempelen, Anne Kilen, Signe Brauti Andre rekkje frå venstre: Gunnhild Hestehagen, Bergit Omtveit, Ingebjørg Hauglid, Margit Runningen, Aaste Bakkan, Margit Omland, Tone Sandland, Anne Sandland, Gudrun Omland, Olga Skogsmark, Bak frå venstre: Kjetil T. Hauglid, Eivind Groven, Bjørgulf Berge, Jørgen Tjønnstaul, Endre Sandland,Tor Aabø, Olav Aasmundtveit, Einar Sakkrisen.  
Brunkeberg sundagskule på tur i 1958 - #KvH 03-033 b

Brunkeberg sundagskule på tur i 1958 - #KvH 03-033 b

Her i tunet på Sandland hjå Endre. Frå venstre: Eivind Aasmundtveit, Johannes Skarprud, NN, Tone Berit Grave, Åsne Heistad, Tone Reidun Skarprud, Ingebjørg Tjønnstaul, Toralf Bjåland, Jarle Fjellheim, Anne Lise Andersen, Astrid Bjåland, Endre Sandland

Brunkeberg sundagsskule 1959 på Kyrkjenuten - #KvH 03-070 b

Brunkeberg sundagsskule 1959 på Kyrkjenuten - #KvH 03-070 b
Ståande frå venstre: (Bak: Endre Sandland), Johannes Skarprud, Eivind Aasmundtveit, Eilef Eilefsen, Jarle Fjellheim, Tone Berit Grave, Tone Reidun Skarprud, Anne Bjåland
Sitjande frå venstre: Randi Bjåland, Karin Haugan, Astrid Bjåland, Marit Haugan, Kåre Bjåland, Anne Marie Petersen,

 

Bygdestemne 1945 - #KvH 03-054 b

Bygdestemne ved Gamlekyrkja 1945 - #KvH 03-054 b

Framme frå venstre: Sigrid Bukti Skarprud, Åse Omtveit, Aslaug Lundeberg, Ukjend, Anne Haugan, Anne Åsmundtveit, Åsne Åsmundtveit, Magnhild Ståland (Sandland) I midten frå venstre: Ukjend, Gunnhild Snaunes, Ukjend, Helene Sundt, Gunnhild Karlsrud Ukjend Bak frå venstre: Åsne Sandland, Anne Bukti Bakkan, Bergit Nordbø, Anne Borgejordet Ukjend, Ukjend

Cappelenarbeiderar med koner på Holden gard 1950 - KvH 03-005 b

Cappelenarbeiderar med koner på Holden gard 1950 - #KvH 03-005 b

Framme frå venstre: Trygve Tufte, Kåre Snaunes, Kjetil Snaunes, Olav S. Ståland, Torgeir Nordskog, Bjørn Lindestad Andre rekkje frå venstre: Reidar Jensen, Ånund Storlid, Arne Sudbø, Kristoffer Karlsrud, Fredrik Weidemann, Hans Lindestad Første rekkje bak (ståande) frå venstre: Marie Ståland, Anne Nordskog, Martha Lindestad, Liv Kviteseid, Anne Lindestad, Karl Kviteseid, Elna Weidemann, Ragnhild Bergland, Anne Ståland, Magnhild Snaunes, Fru Cappelen, Lars Bergland, Kammerherreinne Cappelen, Sigrid Tufte, Gunnhild Snaunes, Arne Ståland, Margit Skarprud, Torvald Kvennes, Hans Kleivstaul, Svein Brekke, Olav Tufte, Johannes Kviteseid, Einar Ståland Andre rekkje bak frå venstre: Åse Bjerke Jensen, D. Cappelen, Knut Nordskog, Olav Sørkås, Nils Lindestad, Astrid Sundet Kviteseid, Gunnar Skarprud d.y., Olav Storlid

Det nyskipa Brunkeberg bondekvinnelag 24111955 - #KvH 03-029 b
Det nyskipa Brunkeberg bondekvinnelag 24111955 - #KvH 03-029 b Framme frå venstre: Aslaug Haugan, Margit Laupedalen, Anne Åsmundtveit, Gunhild Groven, Anne Groven. Bak frå venstre: Ingebjørg Groven, Gudrun Barstad, Berthe Omtveit, Anne Tovsdotter Sandland, Jenny Kjos, Åse Omtveit, Sigrid Groven Øigarden, Anne Sandland, Åsne Groven, ukjent, Berit Skott, Tone Omtveit Brauti, Svanaug Sellstad, Guri Heggtveit. Ei er heilt gøymt bak Sigrid Øigarden.
Dommartribunen i Lundevallsbakken tidleg 50-tal - #KvH 03-039 b

Dommartribunen i Lundevallsbakken tidleg 50-tal - #KvH 03-039 b

Frå venstre: Audun Larsen,(Spjotsodd),Torgeir Nordskog, Malfred Aarrestad, NN. Torjus Bjørklid, Knut K. Nørstrud, NN, Arthur Sudbø

Dugnad i skibakken - #KvH 03-050 b

Dugnad i skibakken - #KvH 03-050 b

Bak: Arne Sundsbarm, Gunnar Midtbøen, Sofus Syftestad, Olav Botnen, Olaus Kosi? Bjarne Lia Framme: Dag Torp-Hansen, Sverre Knutsen, Halvard Åsheim

Eilev Omland 80års dag 18081961 -#KvH 03-058 b

Eilev Omland 80års dag 18. august 1961 -#KvH 03-058 b

På Gjerjord i Morgedal. Frå venstre: Gunhild Kallåk,  Anne Noraberg, Sigrid Sandåker, Søren Omland, Anne Omland, Eilev Omland, (bak han) Signe Bergland, (bak henne) Åsta Midtbøen, (bak henne) Hege Noraberg, (ved sida henne, heilt bak) Liv Omland, (framom henne) Grete Bergland, (til høgre i døropninga) Margit Haugan, (framom henne t.v.) Anne Lise Haugan, (til høgre for henne) Hege Omland, (framom Anne Lise) Magnhild Midtbøen, (framom henne sitjande) Tone Omland, (sitjande) Olav Bergland, (sitjande) Imma Omland, (sitjande) Olav Omland, (bak) Aslak Noraberg, Einar Omland, Olav Håtveit,

Eldstebrøar - #KvH 03-024 b
Eldstebrøar, Fredheim 1941 - #KvH 03-024 b Styremedlemmar i menigheten blei kalla “Eldstebrøar”. Frå venstre framme: Knut E. Nørstrud, Johannes Bakken, Olav Deila, Abraham Havstad, Bak frå venstre: Olav Såvesen, M. Roland, Aslak Magnushommen.
Folkehøgskulen blir bygd 1914 med arb gjeng -KvH 03-009 b

Folkehøgskulen blir bygd 1914 - #KvH 03-009 b

Dette biletet er frå då folkehøgskulen på Utsund blei bygd i 1914. Her manglar mange namn. Det skal vera ein god del av desse som er frå Bø. Kjenner du nokon så vil vi gjerne ha desse. Desse veit vi: Frå v. framme: 1 Talleiv Åkeren Sandland , 3 Johannes Skarprud, 6 Olav Kosi, 7 Halvor Kosi, Bak nr 2 frå høgre: Ånund Kosi

Framfor Aslestadhuset 1925 - #KvH 03-022 b
Framfor Aslestadhuset 1925 - #KvH 03-022 b Framfor huset frå venstre: Peder Sundt, Birgit Aslestad, Talleiv Aslestad, Andrea Aslestad, Anne Martine Sundt, Marie Sundbø, Teodor Knutsen, Halvor ”Post” Tveit, Trygve Landvik, Otto Lund (bror av Kristiane), Gustav Kilen, Kittil Kilen. På balkongen: Nr 3 frå venstre Kristiane Lund, heilt til høgre Johan Henrik Mollestad som kom frå Vestfold, var agronom og blei gift med Ingebjørg Uppebøen. Dei to til venstre på balkongen er kanskje bøheringar som var i lag med Kristiane. På hesten heilt til venstre i bildet: Torleiv Aslestad. Ein veit ikkje i kva samanheng dette biletet er teke, men kanskje er det eit ungdomslagsstemne. Alle på biletet har på seg ”finstasen” så det er i alle fall eit festleg lag.
Fredheimmusikken 1941 - #KvH 03-023 b
Fredheimmusikken 1941 - #KvH 03-023 b Framme frå venstre: Hans Sundet, Karl Andersen, Sverre Ruud, Olav Deila, Kristoffer Draugedalen, Olav Jore, Arne Draugedalen, Bak frå venstre: Aslaug Jore (Roland), Gudrunn Herrefoss, Aslaug Skarprud (Stokkland ), Sigrid Bentsen, Signe Nordheim, Ragnhild Jore, Dortea Husås, Margit Hosum, Torhild Draugdalen, Else Sørensen, Hellbjørg Ruud. Trekkspelaren (ikkje med på biletet) var Håkon Seland.