• Gjer eit søk:
  • Syn tema: (Klikk på eit bilete)
Afrikaner i Kviteseid Enock Mtewa Knut Salvesen - #KvH 05-063 b
Afrikaner i Kviteseid  - #KvH 05-063 b
Kristine Johannesen (Kviteseid) vart gift med Misjonær Knut Salvesen frå Kragerø i Sør-Afrika  2/4 1904.
Då dei var heime i Kviteseid i 1924 for å samle inn pengar til misjonen, var dei i fylgje med Enock Mtewa. Mange møtte fram på møta deira både for gje og sjå. Enock Mtewa var truleg den fyrste svarte mannen mange Kviteseidingar hadde sett. Det er blitt fortalt at han blei storleg forundra då han kunne gå på vatnet dvs. stål- is som han ikkje hadde sett eller høyrt om før.
Andreas og Bertha Hauglid - #KvH 05-050 b
Andreas og Bertha Hauglid - #KvH 05-050 b
Asgjerd og Svein Haugland - #KvH 05-041 b
Asgjerd og Svein Haugland - #KvH 05-041 b Eit bilete frå Langlid, Åsgrend i Kviteseid truleg frå 30-åra ein gong. Svein døyde i 1937. Han hadde vore i USA i sin ungdom, og etter han kom heim var han gift to gonger, siste gong med Asgjerd. Han hadde også budd på Pålbu, og hadde det som etternamn. Sist budde han på Langlid og vart kalla Svein Langlid
Aslak Bergland med nokre born på trappa i prestegarden Moen - #KvH 05-076 b

Aslak Bergland, presten,  med nokre born på trappa i prestegarden Moen - #KvH 05-076 b

Astrid Slettemeås  Gunnhild Hege Margit Jon John  Andreas Hauglid - #KvH 05-048 b
Astrid Slettemeås, Gunnhild, Hege, Margit, Jon, John og Andreas Hauglid - #KvH 05-048 b Eit gamalt bilete truleg frå Hauglid
Berglandfamilien Aslak prest 1914 - #KvH 05-010 b
Helene og Aslak Bergland med familie 1914 - #KvH 05-010 b Aslak Bergland var fødd i Morgedal i 1862. I 1892 tok han praktisk teologisk embetseksamen. Han var først prest i Tana. Han kom til Kviteseid som prest våren 1903, og var her til 1921. Han flytte så til Borre i Vestfold. Han døydde på Blommenholm i 1958. Han var gift med Helene Gundersen frå Onsøy fødd i 1866. Ho døydde i Kviteseid 1916. Borna er: Sigrid f. 1889, Hjørdis f. 1890, Magnhild f. 1892, Aslak f. 1895, Gunnar f. 1896, Asbjørn f. 1897, Ragnar f. 1898, Bjarne f. 1899, Sverre f. 1900, Gerd f. 1902, Olav f. 1904, Odd f. 1905, Randi f. 1907, Elen Helene f. 1909
Bfv Olav Kvålseth Tov Midtbøen Olav Svanajord Fr f v Anne Midtbøen Åse Kvålseth - #KvH 05-023 b
Ordølar - #KvH 05-023 b Bak frå venstre: Olav Kvålseth, Tov Midtbøen, Olav Svanajord Framme frå venstre: Anne Midtbøen, Åse Kvålseth
Brørne Lundevall - #KvH 05-024 b
Brørne Lundevall - #KvH 05-024 b Frå venstre: Tarald, Alf, Hans, Ragnar, Torjus, Hallvard, Olav.
Eivind og Bergit Floti  1959 - #KvH 05-027 b
Eivind og Bergit Floti - #KvH 05-027 b Eivind og Bergit budde på Floti i Lundevallsgrendi. Sjå Gamalt frå Kviteseid 2007 side 99. Biletet er frå 1959.
Eivind og Bergit Floti framfor stova si frå 1959 - #KvH 05-028 b
Eivind og Bergit Floti framfor stova si - #KvH 05-028 b Eivind og Bergit budde på Floti i Lundevallsgrendi. Sjå Gamalt frå Kviteseid 2007 side 99. Biletet er frå 1959.
Fam Gotuholt 02 - #KvH 05-062 b
Familien Gotuholt 02 - #KvH 05-062 b
Bildet er truleg teke i 1890 i Anne Utbøen (seinare gift Bjelke) sin konfirmasjon.
Ho var dotter-dotter til Aslak O. Gotuholt og vaks opp hos morfar sidan foreldra døydde tidleg (far då ho var omlag eitt år, og mor då ho var 6-7 år gamal).
Bak frå venstre Knut Gotuholt, f. 1862 (?), Såve Gotuholt, f. 1860, Olav Gotuholt f. 1858.
Midtrekka frå venstre; Bjørn Gotuholt f. 1867 (?), Gunnhild Gotuholt Berge f. 1870, Anne Utbøen Bjelke f. 1875, John H. eller Olav H. Nyland f. 1875 eller 1878 (??).
Framme frå venstre Dordi Gotuholt Brauti f. 1854 (?), Hæge Øyan Gotuholt f. 1853 (??), Aslaug Gotuholt Storgaard.
Familien Draugedalen - #KvH 05-081 b

Familien Draugedalen - #KvH 05-081 b
Gudmund (Gullmon) f. 1871 til venstre og Anlaug  f. 1878 til høgre, med borna sine
Bak frå v: Gunnvald Barstad f. 1901, Anne Draugedalen f. 1903. Framme frå v: Kristoffer Draugedalen f . 1908, Sigrid Bentsen f. 1905, Astrid Lia f.1910.

 

Familien på Breidalen omlag 1910 - #KvH 05-064 b

Familien på Breidalen omlag 1910 - #KvH 05-064 b

Olav og Sigrid Breidalen og alle barna som vaks opp. Dei hadde i alt 13 barn. Minstemann på bildet, Ingvald, døydde også som barn. Biletet er teke om lag 1910.
Bak frå venstre: Toralv Heimdal, Johannes Breidalen, Aslak Grave, Olav Heggtveit, Karl Breidalen (Midtbøen).
Framme frå venstre: Anna Bergsland, Olav (far), Sigfred Breidalen, Sigrid (mor) med Ingvald på fanget, Aaste Landvik.

Familien på Flatland i Kviteseid tidleg 1900-tal - #KvH 05-043 b
Familien på Flatland i Kviteseid tidleg 1900-tal - #KvH 05-043 b Flatland i Kviteseid der Kviteseid skule ligg i dag. Biletet er teke ein høgtidsdag truleg om lag 1910. Frå venstre: Erik Flatland (1855-1935), May Corella (f. 1901 - pleiedotter til Erik og Bergit) og Bergit Flatland (1872-1912). Mannen heilt til høgre er truleg Olav Flatland far til Erik. Han døydde i 1917.
Fem gode vener på skitur 1950 - #KvH 05-059 b
Fem gode vener på skitur 1950 - #KvH 05-059 b Frå venstre: Aslak Herrefoss, Halvor Nyland, Alfred Myrann, Christoper Røbak, Sveinung Groven.
Finnkosi 1920 fvMari Birgit Gunhild Aslak Torvald Jan og Øystein Finnkosi - #KvH 05-073 b

Finnkosi om lag 1920  - #KvH 05-073 b
I tunet på Finnkosi ser vi frå venstre: Mari, Birgit, Gunhild, Aslak, Torvald, Jan og Øystein Finnkosi.
Seinare skreiv dei seg for Finnkås

Finnkosi familien 1901 Øystein og Gunhild med borna fv Jan Torvald Bergit og Mari - #KvH 05-074 b

Finnkosi familien 1901  - #KvH 05-074 b 
Øystein og Gunhild har vore til fotografen i Seljord og" teke seg av" rundt 1901.  Borna frå venstre: Jan, Torvald, Bergit og Mari.

Frå Åkre Mostauljente og Åkrejentene 1934 - #KvH 05-049 b
Frå Åkre 1934 - #KvH 05-049 b Framme frå venstre: Ragnhild Aabø (Dalane) og Andreas Hauglid. Bak frå venstre: Margit Åkre, Sigrid el. Borgny Mostaul, Gunhild Midtbøen som var tenestejente på Åkre.
Frå venstre Olav Gunnar og Arne Nordskog - kVH 05-008 b
Nordskog-brørne, frå venstre Olav, Gunnar og Arne - #kVH 05-008 b På Nordskog i Straumane
Fredrik Weidemann på Strånd - #KvH 05-036 b
Fredrik Weidemann på Strånd - #KvH 05-036 b Fredrik Weidemann var i mange år på Vatnelian i Ordal hjå Nils Schiøtt. Han kjøpte Strånd i Haukomgrenna i Kviteseid og budde der dei siste åra.