• Gjer eit søk:
  • Syn tema: (Klikk på eit bilete)
Bjørnflatenbrua 01 - #KvH 14-059 b

Bjørnflatenbrua 01 - #KvH 14-059 b
Her er nokre bilete som syner då Bjørnflatinbrua blei bygd tidleg i 1940 åra. Fyrst blei brustøa mura av hoggen stein. Alt arbeid vart gjort med handmakt, og steinane heisa på plass ved hjelp av stubbrytar. Då bogane som skulle vera forskalinga vart laga, nytta dei isen til å gå på. Det blei stramma ein sterk wire høgt over åa, og derifrå ei talje til stubbrytaren som blei bruka til å heise opp bogane med. Då dei to bogane hadde kome på plass, vart det lagt eit golv som vart nytta til å legge ferdig hoggen stein og mørtel på. Utvendig er brua laga av tilhoggen stein og mørtel, men inni er meir grov stein og mørtel.   

Bjørnflatenbrua 02 - #KvH 14-060 b

Bjørnflatenbrua 02 - #KvH 14-060 b
Her er nokre bilete som syner då Bjørnflatinbrua blei bygd tidleg i 1940 åra. Fyrst blei brustøa mura av hoggen stein. Alt arbeid vart gjort med handmakt, og steinane heisa på plass ved hjelp av stubbrytar. Då bogane som skulle vera forskalinga vart laga, nytta dei isen til å gå på. Det blei stramma ein sterk wire høgt over åa, og derifrå ei talje til stubbrytaren som blei bruka til å heise opp bogane med. Då dei to bogane hadde kome på plass, vart det lagt eit golv som vart nytta til å legge ferdig hoggen stein og mørtel på. Utvendig er brua laga av tilhoggen stein og mørtel, men inni er meir grov stein og mørtel

Bjørnflatenbrua 03 - #KvH 14-061 b

Bjørnflatenbrua 03 - #KvH 14-061 b
Her er nokre bilete som syner då Bjørnflatinbrua blei bygd tidleg i 1940 åra. Fyrst blei brustøa mura av hoggen stein. Alt arbeid vart gjort med handmakt, og steinane heisa på plass ved hjelp av stubbrytar. Då bogane som skulle vera forskalinga vart laga, nytta dei isen til å gå på. Det blei stramma ein sterk wire høgt over åa, og derifrå ei talje til stubbrytaren som blei bruka til å heise opp bogane med. Då dei to bogane hadde kome på plass, vart det lagt eit golv som vart nytta til å legge ferdig hoggen stein og mørtel på. Utvendig er brua laga av tilhoggen stein og mørtel, men inni er meir grov stein og mørtel.   

Bjørnflatenbrua 04 - #KvH 14-062 b

Bjørnflatenbrua 04 - #KvH 14-062 b
Her er nokre bilete som syner då Bjørnflatinbrua blei bygd tidleg i 1940 åra. Fyrst blei brustøa mura av hoggen stein. Alt arbeid vart gjort med handmakt, og steinane heisa på plass ved hjelp av stubbrytar. Då bogane som skulle vera forskalinga vart laga, nytta dei isen til å gå på. Det blei stramma ein sterk wire høgt over åa, og derifrå ei talje til stubbrytaren som blei bruka til å heise opp bogane med. Då dei to bogane hadde kome på plass, vart det lagt eit golv som vart nytta til å legge ferdig hoggen stein og mørtel på. Utvendig er brua laga av tilhoggen stein og mørtel, men inni er meir grov stein og mørtel

Bjørnflatenbrua 05 ferdig - #KvH 14-063 b

Bjørnflatenbrua 05 ferdig - #KvH 14-063 b
Her er Bjørnflaten bru ferdig. Den blei bygd i 1940 åra.

Den nye Spjotsoddbrua under bygging - #KvH 14-056 b
Den nye Spjotsoddbrua under bygging - #KvH 14-056 Her reiser det eine brutårnet seg på hengebrua på Spjotsodd. Brua stod ferdig i 1963. Bak ser vi den gamle pontongbrua som enno er i bruk.
Ferja ved Spjotsodd 1930åra - #KvH 14-038 b
Ferja ved Spjotsodd 1930-åra - #KvH 14-038 b
Ferja ved Spjotsodd før1908 - #KvH 14-032 b
Ferja ved Spjotsodd - #KvH 14-032 b Før 1908
Ferja ved Spjotsodd før1920 - #KvH 14-033 b
Ferja ved Spjotsodd - #KvH 14-033 b Før 1920
Ferje Spjotsodd m bil og førarbåt 1930åra - #KvH 14-039 b
Ferja på Spjotsodd med bil og førarbåt 1930-åra - #KvH 14-039 b
Ferje Spjotsodd m bilar og buss - #KvH 14-034 b
Ferje ved Spjotsodd - #KvH 14-034 b Med bilar og buss på 1930-talet
Flatin med Eikland Kolbu - #KvH 14-016 b
Flatin med Eikland Kolbu - #KvH 14-016 b Flatin i Kviteseid ein grå vinterdag truleg tidleg på 1950-talet. Eikland og Kolbu i framgrunnen.
Flytebru Spjotsodd sundagstur 01 - #KvH 14-050 b
Flytebru Spjotsodd sundagstur 01 - #KvH 14-050 b Brua blei bruka til å gå sundagstur på. Her ser vi: frå venstre: Håkon Sørkås med dotter Signe, Arne Lindestad med Tussi i band, bruvaktar Daniel Sørkås. 1949.
Flytebru Spjotsodd sundagstur 02 - #KvH 14-051 b
Flytebru Spjotsodd sundagstur 02 - #KvH 14-051 Brua blei bruka til å gå sundagstur på. Her ventar dei på båten. Frå venstre: Sørkås, Karl Litveit, Sigmund Lindestad, Ellen Lindestad, med Olav, Johanne Sørkås, Marta Lindestad d.y., Marta Lindestad. 1949.
Flytebru Spjotsodd sundagstur 04 - #KvH 14-053 b
Flytebru Spjotsodd sundagstur 04 - #KvH 14-053 b Brua blei bruka til å gå sundagstur på. Her helsar dei på båten. Frå venstre: Marta Lindestad, Johanne Sørkås, Marta Lindestad d.y., Ellen Lindestad, Karl Litveit, Nils Lindestad med Olav på armen. 1949.
Flytebru ved Spjotsodd og båten Nordsjø - #KvH 14-048 b
Nordsjø har nett gått gjennom flytebrua ved Spjotsodd - #KvH 14-048 b
Flytebrua vinter1941 - #KvH 14-049 b
Flytebrua vinter 1941 - #KvH 14-049 b Flytebrua i vinterdrak. Setflot skule bak til venstre og plassen Setflot til høgre. Johanne og Daniel Sørkås.
Flytebrui på Spjotsodd - #KvH 14-042 b
Flytebrui på Spjotsodd - #KvH 14-042 b Biletet er truleg teke i 1945 eller 1946. Brua er heilt ny.
Flytebrui på Spjotsodd båten i gjennom - #KvH 14-047 b
Båten på veg gjennom Flytebrui på Spjotsodd - #KvH 14-047 b
Flytebrui på Spjotsodd båten nærmar seg brui - # KvH-14-046-b
Båten nærmar seg flytebrui på Spjotsodd KvH-14-046-b I åsen bak kan ein sjå den store hogstflata etter storhogsten av russiske krigsfangar under krigen.