Her kjem det bilete frå jord og skog.

  • Gjer eit søk:
  • Syn tema: (Klikk på eit bilete)
Anne Husås gjev kalven drikke - #KvH 06-020 b
Anne Husås gjev kalven drikke - #KvH 06-020 b
Anne Husås stullar hønene - #KvH 06-022 b
Anne Husås stullar hønene - #KvH 06-022 b
Anne og Halvor Husås med buskapen - #KvH 06-023 b
Anne og Halvor Husås med buskapen - #KvH 06-023 b
Bjørn Vesterdal på slåmaskina1939 - #KvH 06-055 b
Bjørn Vesterdal på slåmaskina 1939 - #KvH 06-055 b
Blakka og Torjus S Dalen ute med mykakjerra - #KvH 06-014 b
"Blakka" og Torjus S. Dalen ute med mykakjerra - #KvH 06-014 b
Buskapen på Nordistog Haukom i 50 åra - #KvH 06-080 b

Buskapen på Nordistog Haukom i 50 åra - #KvH 06-080 b

Her er det hest og buskap som beiter på jordet nedanfor "Tyrkiet" ein gong i 50 åra.

Bøsstaul i Øyfjell 03 - #KvH 06-065 b
Bøsstaul i Øyfjell 03 - #KvH 06-065 b Anne og Tor Aabø støyla på Bøsstaul, staule under Dyrdal i Øyfjell frå 1936 til 1944. Talleiv søv med kyrne. 1939.
Bøsstaul i Øyfjell 05 - #KvH 06-067 b
Bøsstaul i Øyfjell 05 - #KvH 06-067 b Anne og Tor Aabø støyla på Bøsstaul, staule under Dyrdal i Øyfjell frå 1936 til 1944. Bak frå venstre: Jente frå Røyndal, Ingebjørg «Imma» Aabø, Bergit Raundalen gift Solbjør, Åse Veslestaul, Øyfjell, Ukjent frå Lårdal. Framme frå venstre: Ingebjørg Rorge, Anne Aabø, Aslak Aabø, Hallvard Aabø, Talleiv Aabø, Tor Aabø. Truleg 1939.
Bøsstaul i Øyfjell 07 - #KvH 06-069 b
Bøsstaul i Øyfjell 07 - #KvH 06-069 b Anne og Tor Aabø støyla på Bøsstaul, staule under Dyrdal i Øyfjell frå 1936 til 1944. Imma Aabø på moltetur. Truleg 1939.
Bøsstaul i Øyfjell Anne og Tor Aabø 01 - #KvH 06-063 b
Bøsstaul i Øyfjell 01 - #KvH 06-063 b Anne og Tor Aabø støyla på Bøsstaul, staule under Dyrdal i Øyfjell frå 1936 til 1944. Bak frå venstre: Imma og Anne. Framme frå venstre: Jon Juve, Øyfjell, Tor med Aslak på fanget, Hallvard og Talleiv. Hunden heiter Turid. Jon hadde med gramofon. 1939.
Bøsstaul i Øyfjell Anne og Tor Aabø 02 - #KvH 06-064 b
Bøsstaul i Øyfjell 02 - #KvH 06-064 b Anne og Tor Aabø støyla på Bøsstaul, staule under Dyrdal i Øyfjell frå 1936 til 1944. Frå venstre: Marie Aabø , Hallvard, Kari Aabø gift med Olav Lundeberg, Aslak og Anne som mjølkar ei geit. 1939.
Bøsstaul i Øyfjell Anne og Tor Aabø 04 - #KvH 06-066 b
Bøsstaul i Øyfjell 04 - #KvH 06-066 b Anne og Tor Aabø støyla på Bøsstaul, staule under Dyrdal i Øyfjell frå 1936 til 1944. Bak frå venstre: Imma og Anne. Framme frå venstre: Jon Juve, Øyfjell, Aslak, Bergit Finnkosi, Kviteseid gift med Albert Andersen, Hallvard og Talleiv. Hunden heiter Turid. Jon hadde med gramofon. 1939.
Edvard E Evja køyrer tømmer på Flekstveitheia - #KvH 06-040 b
Edvard Evja køyrer tømmer på Flekstveitheia - #KvH 06-040 b Edvard Eirikson Evja fødd 1895 køyrer tømmer på Flekstveithei.
Einar Omland på tømmersleden - #KvH 06-071 b
Einar Omland på tømmersleden - #KvH 06-071 b I Ordal på veg til skogen. Kvålseth med skulen i bakgrunnen.
Eplehausting 1954 Kyrkjebø - #KvH 06-005 b
Eplehausting på Kyrkjebø 1954 - #KvH 06-005 b Frå venstre: Erling Midtbøen, Gunnar Haugen, Lillemor Dalen, Anna Løyte, Turid (Tutta) Løyte, ståande bak, Signe Nordheim, Elsa Syftestad, Ruth Oppebøen, Tone Dalen. Dame med hatt er Olga Dalen.
Eplehausting 1959 Kyrkjebø 02 - #KvH 06-006 b
Eplehausting på Kyrkjebø 1959 02 - #KvH 06-006 b Sitjande bak: Vesla Anderssen (Anna),Signe Haugen, Gudrunn Kosi, Astrid Kosi, Åse Lundeberg, Øydis Tveit, Magnhild Eikland (Lundeberg), Framme frå venstre: Ivar Haugen, Margit Hedvig (Mossik) Dalen, Ukjend, Olav Dalen, Olga mor til Olav Dalen,.
Eplehausting 1959 på Kyrkjebø 01 - #KvH 06-004 b
Eplehausting på Kyrkjebø 1959 01 - #KvH 06-004 b Frå venstre: Magnhild Lundeberg Eikland, Åse Lundeberg, Anne (Vesla)Anderssen, Øydis Tveit, Gudrunn Kosi.
Eplehausting 1962 Kyrkjebø - #KvH 06-007 b
Eplehausting på Kyrkjebø 1962 - #KvH 06-007 b Frå venstre: Olav Dalen, Borghild Teigen, Gro Vindsvoll, Elsa Syftestad, Anna (Vesla) Haugen, Gunnar Dalen.
Frå slåtten på Åkre 1934 - #KvH 06-062 b

Frå slåtten på Åkre i Dalane 1934 - #KvH 06-062 b

Geiter på Lieng 1946 - #KvH 06-068 b
Geiter på Lieng 1946 - #KvH 06-068 b Magne Aabø gøymer seg bak ein av geitene.