• Gjer eit søk:
  • Syn tema: (Klikk på eit bilete)
 Kilen smie med den første tilhengaren  - #KvH 07-007 b
Kilen smie - #KvH 07-007 b Her blir den første biltilhengeren laga i Kilen smie.
100kr setelen frå Kviteseid - #KvH 07-022  b
100-kr setelen frå Kviteseid - #KvH 07-022 b Erik Werenskiold har måla biletet "Lensekara" som er attgjeve på denne 100-kronersetelen som Noregs Bank gav ut frå 1949. Biletet er henta frå lensa i Ågapet i Kviteseid. Det er ulike opplysningar om dette biletet om når det er måla og kven som er med på biletet. Både Olav Botnen og Kjell Åsen fortel at det er Aslak E. Midtbøen, Torgrim Seland, Einar Midtbøen og Toralf Midtbøen som er med på biletet. Ursula Monsen i ei anna avis seier at Aamund Sudbø er med. Biletet er truleg måla i 1926. Her vil vi gjerne ha informasjon som kan stadfeste det som er rett.
Arbeiderar på Kvitsund 1955 - #KvH 07-030 b
Arbeiderar på Kvitsund 1955 - #KvH 07-030 b Her er det bygging av ny gymsal på Kvitsund i 1955. Sitjande frå toppen og ned: Ragnar Haugestaul, Tarald Årdalen, Olav Lundeberg, Sverre Halvorsen, Rolf Waal. Ståande frå venstre: Guttorm Kallåk, Olav Sudbø, Erling Holte, Henry Waal, Hellek Orekåsa, Johannes Hegland, Hjalmar Haugen, Olav Kjellemyr, Arnt Waal, Halvor Langeland, Svein Tveiten ”Lærling”, Dagfinn Tveiten.
Aslak Tjønnhei (Lundeberg) - #KvH 07-024 b
Aslak Tjønnhei (Lundeberg) - #KvH 07-024 b Aslak Olavson Lundeberg, til dagleg kalla Olav Tjønnhei fødd 1878. Her svingar han berkjespaden i tømmerskogen.
Axel på veg ut Sundkilen med to tømmerklubbar - #KvH 07-025 b
Axel på veg ut Sundkilen med to tømmerklubbar - #KvH 07-025 b Slepebåten Axel drog tømmer på Vestvatna i ei årrekke. Båten har namn etter ingeniør Axel Borchgrevink som var driftsbestyrar i Norsjø-Skienkanalen
Bakarane i full gang 1962 fv Arne Jacobsen Frits Jacobsen og Oddvar Haugen - #KvH 07-036 b

Jacobsen bakeri 1962. Bakarane i full gang  - #KvH 07-036 b
frå v: Arne Jacobsen, Frits Jacobsen og Oddvar Haugen

Bilethoggar Gunnar Karenius Utsond i arbeid - #KvH 07-026 b
Bilethoggar Gunnar Karenius Utsond i arbeid - #KvH 07-026 b Gunnar Utsond (1864 -1950) var første professor i skulptur i landet. Han kjøpte Neset i Kviteseid i 1906 og busette seg der.
Bilethoggar Gunnar Karenius Utsond i arbeid II - #KvH 07-027  b
Bilethoggar Gunnar Karenius Utsond i arbeid II - #KvH 07-027 b Gunnar Utsond (1864 -1950) var første professor i skulptur i landet. Han kjøpte Neset i Kviteseid i 1906 og busette seg der.
Einar Sudbø Skimakar - #KvH 07-001 b
Einar Sudbø Skimakar - #KvH 07-001 b Frå skifabrikken i Kviteseidbyen. Truleg frå 1950-åra.
Frithjof Hjalmar og Karoline Marie Lillefjære Jacobsen i døra på det gamle bakeriet som brann ned i 1911 Halfdan fekk og vera med på fotograferinga i 1906 - #KvH 07-035 b

Frithjof Hjalmar og Karoline Marie Lillefjære Jacobsen i døra på det gamle bakeriet  - #KvH 07-035 b
Dette bakeriet brann ned i 1911. Halfdan fekk og vera med på fotograferinga i 1906

Gullnesgruva ved Bandak Martin Skjæveland og John Kristensen1954 - #KvH 07-028 b
Gullnesgruva ved Bandak - #KvH 07-028 b Her er eit bilete av Martin Sjæveland og den då 74 år gamle formannen John Kristensen i fullt arbeide i Gullnesgruva. Bilete er teke av Torbjørg Solberg i samband med eit stykke ho hadde i Varden om gruva same år.
Jakobsens bakeri 1955 - #KvH 07-004  b
Jakobsens bakeri 1955 - #KvH 07-004 b Frå venstre: Halfdan, Frithjof og Frits Jacobsen, Ottar Åsland og Einar Åheim
Klubbing ved Kviteseid brygge - #KvH 07-029 b
Klubbing ved Kviteseid brygge - #KvH 07-029 b Eit bilete som syner korleis ein starta opp ein ny tømmerklubb på lensa ved Kviteseid brygge. Tømmeret blei tippa av bilane nesten stokk for stokk, og så samla saman mellom desse to gangbruene, det blei på førehand hengt ut vaier som var laga til dette bruk. Då klubben var full, blei vaierane stramma og tømmeret klart til å slepast nedover vassdraget. Frå venstre: Gunnar Midtbøen, Sverre Syftestad, Gunnar Borgejordet, Toralf Midtbøen?, Einar Sudbø, Aslak A. Midtbøen.
Kolmine 1940 Kviteseidmyran - #KvH 07-005 b
Kolmine på Kviteseidmyrane 1940 - #KvH 07-005 b Johannes Kviteseid brenner kol på Kviteseidmyrane i 1940
Kviteseid Bruk  01  - #KvH 07-010 b
Kviteseid Bruk 01 - #KvH 07-010 b Her Kviteseid bruk påbegynt i 1936
Kviteseid Bruk 04 - #KvH 07-011 b
Kviteseid Bruk frå sørsida - #KvH 07-011 b Her ser ein Kviteseid bruk frå sørsida med Kyrkjebø i bakgrunnen. Truleg frå omkring 1950.
Kviteseid Bruk 07 tømmerrenna på avstand - #KvH 07-012 b
Kviteseid Bruk 07 - #KvH 07-012 b Lange strender på nedsida av Kviteseid bruk med tømmerrenna litt på avstand. Truleg frå omkring 1950.
Lensehuset på land - #KvH 07-002 b
Lensehuset på land - #KvH 07-002 b Her ligg restane av lensa. Aslak Midtbøen har slepa Lensehuset, dvs. mat og kvileromet til lensekarane til land ved Veslehòtt. I framgrunnen ligg restane av dei flåtane dei bruka til å gå på då “klubbane” blei forma til. Biletet er frå 1976.
Lensekarar - #KvH 07-031 b
Lensekarar - #KvH 07-031 b Frå lensa i Kviteseid, Ågapet. Frå venstre: Gunnar A. Midtbøen, Torgrim Seland, Gunnar Midtbøen ”Kallen”, Sigurd Midtbøen (framme), Sofus Syftestad, Andreas Rollefstad, Talleiv Råmunddal (inne i bua), T. A. Midtbøen, Einar Midtbøen (sitjande), Tor Syftestad, Aslak Midtbøen (bak), Åmund Sudbø (framme), Aslak G. Midtbøen
Lensekarar 1955 - #KvH 07-003 b
Lensekarar 1955 - #KvH 07-003 b Her viser lensekarane korleis dei la opp ein tømmerklubb på lensa ved Kviteseid brygge. Frå venstre: Sverre Syftestad, Gunnar Midtbøen og Toralf Midtbøen
 1