På somme av bileta frå skular i Kviteseid vil du sjå namn. Andre vil mangle namn. På dei bileta utan namn vil vi svært gjerne om du kan hjelpe oss dersom du kjenner folk på bileta.

  • Gjer eit søk:
  • Syn tema: (Klikk på eit bilete)
Åsgrend skule om lag 1955 - #KvH 045 b
Åsgrend skule om lag 1955 - #KvH 045 b Framme frå venstre: Olav Øygarden, Kåre Kyrdalen, Astrid Øygarden, Ingrid Kolltveit, Gunni Kyrdalen, Gunnhild Heggtveit, Bjørg Heistad, Åsne Heistad, Astrid Heistad Rekkja i midten: Knut Flatin, Knut Heistad, Invald Golid, Hedvig Øygarden Heilt bak frå venstre: Kjell Flatin, Sveinung Golid, Anne Øygarden, Kari Heggtveit, Gudveig Øygarden, Ingebjørg Øygarden
Åsgrend skule om lag 1961 - #KvH 047 b
Åsgrend skule om lag 1961 - #KvH 047 b Framme: Britt Heistad, Anne Marie Kleveland, Einar Øygarden, Torgeir Kjos, Erling Skott Bak: Sigrid Stradi, Kari Heggtveit, Halvor Øygarden, Anne Dorthea Heggtveit Heilt bak: Sveinung Heggtveit, lærar
Åsgrend skule småskulen 1950tal tidleg - #KvH 046 b
Åsgrend skule småskulen, tidleg 1950-tal - #KvH 046 b Framme frå venstre: Gunni Kyrdalen, Hedvig Øygarden, Åsne Heistad Bak frå venstre: Olav Øygarden, Knut Heistad, Knut Flatin, Ingvald Golid
Bergstod skule 17 mai 1953 - #KvH 087 b

Bergstod skule 17. mai 1953 - #KvH 087 b
Framme frå venstre: Sigmund Stemme, Reidun Øygarden, Tarald Øygarden, Arne Jostein Lyshol, Astrid Lyshol, Harald Lyshol, Tordis Marie Stemme i barnevogn.
Bak frå venstre: Lærar Martinius Lyshol, Aud Teigen, Asta Lyshol, Anna Lisa Stemme, Bjørg Torsdalen, Mari Midtbøen, Aslaug Marie Strandkås, Torleif Midtbøen, Solveig Kåsa, Birger Berge, Anne Øigarden, Gunvor Øigarden.

 

Bergstod skule hausten 1933
Bergstod skule hausten 1933 - #KvH 001 b - Bakre rekke frå venstre: Olav Fiskarbekk, Erling og Nils Sandsodden, Olav Norheim, Kåre Flom, Karl og Sverre Finsand. - Fyrste rekke frå venstre: Anna Torsdalen (på stolen), Geirdis Øverland, Solveig Teigen, Anna Finsand, Gjertrud Grosvoll, Herborg Norheim og læraren Gunnar G. Herjusdalen.
Brunkeberg skule 1 3  kl 1965 66 - #KvH 154 b

Brunkeberg skule 1. - 3.  kl 1965/66 - #KvH 154 b

Ved vindauga, frå høgre: Tone Omtveit, Sveinung Opsund, Gunn Kari Fossjord, Bernt Åge Omtveit. Lærar: Ingrid Eika (student)
2. r. frå h.: Edvard Eilefsen, Asle Selstad, Olav Haugan, Sveinung Groven, Tone Elin Fossjord
3. r. frå h.: Kari Omtveit, Anne Lundeberg, Henny Tjønnstaul, Lars Helge Lundeberg
4. r. frå h: Sigrid Slettemeås, Alf Opsund, Helge Tjønnstaul, Veslemor Groven

Brunkeberg skule 1925 26 - #KvH 048 b
Brunkeberg skule 1925/26 - #KvH 048 b Framme frå venstre: Tone Haugan, Dordi Omtveit, Imma Håtveit?, Margit Smeland, Håkon Haugen, Olav Haugan, Talleiv Hauglid, Håkon Orre, Gunnar Fjellheim, Sveinung Sellstad, Åsmund Håtveit, Sveinung Groven Andre rekke frå venstre: Signe Toresen, Gunnhild Veslestaul, Kari Groven, Margit Haugelid, Agnes Haugen, Gunda Sellstad, Gudrun Bakken, Kari Hauglid, Toralf Smeland, Gunnar Omtveit, Olav Orre Bak frå venstre: Jens Bakken, Synøve Smeland, Marie Orre, Gunnhild Haugan, Tone Omtveit, Dagny Tempelen, Halvor Bakken, Torjus Loupedalen lærar
Brunkeberg skule 1932 33 - #KvH 049 b
Brunkeberg skule 1932/33 - #KvH 049 b Framme frå venstre: Lærar Johannes Koppren, Imma Håtveit, Dårdi Omtveit, Vesla Haugan, Sigrid Groven, Åste Omtveit, Gunnhild Smeland, Margit Omtveit, Torhild Holte, Anne Bakken Andre rekkje frå venstre: Jens Svolsbru, Toralf Haugan, Arne Orre, Einar Haugan, Gunnar Bakken, Kjetil Hauglid, Talleiv Moen, Eivind Torsen, Ukjent, Petter Groven, Karl Haugen Tredje rekkje frå venstre: Hans Smeland, Ukjent, Olav Haugen, Ukjent, Sigurd Orre, Toralf Smeland, Tone Haugan, Rolleiv Hauglid, Torbjørn Haugan, Halvor Haugen. Fjerde rekkje frå venstre: Åsmund Håtveit, Sveinung Sellstad, Ukjent, Eivind Haugan, Sveinung Groven, Ragnvald Orre, Kari Hauglid, Tone Haugan, Ingebjørg Groven, Bibbi (Birgit) Runningen.
Brunkeberg skule 1934 - #KvH 050 b
Brunkeberg skule 1934 - #KvH 050 b Framme frå venstre: Petter Groven, Jørgen Eilefsen, Aslak Groven, Trygve Eilefsen, Erling Fossjord, Olav Holte, Johannes Holte Andre rekkje frå venstre: Lærar Johannes Koppren, Jens Svolsbru, Johans Omtveit, Torbjørn Haugan, Åste Omtveit, Guro Moen, Hellbjørg Homme, Agnes Bakken, Sigrid(Diddi) Håtveit, Knut Opsund står bak Olav Holte og framom Agnes Bakken Ei rekkje på fem stk. bak Åste Omtveit: Talleiv Moen, Gunnar Groven, Torhild Holte, Einar Haugan, Anne Bakken. Tredje rekkje frå venstre: Gunnar Bakken, Toralv Haugan, Sverre Fossjord, Imma Håtveit, Torbørg (Vesla) Haugan, Kjetil Hauglid, Dårdi Omtveit, Margit Omtveit, Helga Lundeberg
Brunkeberg skule 1936 - #KvH 054 b
Brunkeberg skule 1936 - #KvH 054 b Første rekkje frå venstre: Gunne Staulen, Erling Fossjord, Gunnar Haugan, Olav Holte, Aslak Groven, Hjalmar Holte. Andre rekkje frå venstre: Johans Holte, Eivind Toresen, Knut Oppsund, Arnhild Holte, Guro Moen, Sigrid Håtveit, Helbjørg Homme, Hege Staulen, Hege (Systa) Oppsund, Guro Groven. Tredje rekkje frå venstre: Toralf Haugan, Petter Groven, Lærar Torjus Loupedalen, Einar Haugan, Sverre Fossjord, Torbjørg (Vesla) Haugan, Anne Bakken, Torhild Holte, Åste Omtveit, Margit Omtveit, Agnes Bakken.
Brunkeberg skule 1945 46 - #KvH 136 b

Brunkeberg skule 1945/46 - #KvH 136 b
Framme frå venstre: Signe Bergane, Solveig Bergane, Magne Bergane, Jon Bergane, Knut Moen, Eilev Staulen, Harald Grave, Ragnar Staulen
Andre rekke frå venstre: Knut Tjønnstaul, Johannes Tjønnstaul, Margit Aasmundtveit, Åse Staulen, Klara Evja, Åse Eilefsen, Kari Bergane, Hans Bergane (lærar)
Bak frå venstre: Eiving Groven (Oppigard), Olav Groven (Nigard), Signe Omtveit, Eldbjørg Bergane, Vesla (Gunhild Marthe) Groven.

Brunkeberg skule 1954 - # KvH 002b
Brunkeberg skule 1954 - # KvH 002b - Framme frå venstre: Tone Berit Grave, Berit Runningen, Else Øygarden, Ingebjørg Tjønnstaul, Åsne Heistad, Anne Bjåland, Tone Reidun Skaprud - Andre rekke frå venstre: Hilde Aslaug Skarprud, Olav Bakken, Sigmund Rinden, Einar Groven, Kjell Angel Fjellheim, Toralf Bjåland, Arne Heistad, Jack Hagen. - Bak frå venstre: Tor J. Skarprud lærar, Harald Grave, Georg Groven, Birger Runningen, Ingeborg Edith (Tua) Runningen
Brunkeberg skule 1956 - #003 b
Brunkeberg skule 1956 - #003 b Fyrste rekkje: Jack Hagen, Toralf Bjåland, Kjell Angel Fjellheim, Einar Groven, Andre rekkje: Åsne Heistad, Hilde Aslaug Skarprud, Else Øygarden, Arne Heistad Ved vindaugo: Ingebjørg Tjønnstaul, Jarle Fjellheim, Tone Reidun Skaprud, Johannes Skarprud, Berit Runningen, Tone Berit Grave, Anne Bjåland Heilt bak: Tor J. Skarprud, lærar,
Brunkeberg skule 1958
Brunkeberg skule 1958 - #KvH 004 b Framme frå venstre: Anne Bjåland, Dagny Sellstad, Anne Tjønnstaul, Valborg Heistad, Tor J. Skarprud, lærar, Astrid Bjåland, Marit Haugan, Bjørg Fjellheim, Johannes Skarprud Bak frå venstre: Tone Reidun Skaprud, Berit Runningen, Tone Berit Grave, Åsne Heistad, Jack Hagen, Eivind Aasmundtveit, Jarle Fjellheim, Eilev Eilefsen
Brunkeberg skule 1962 63 - #KvH 090 b
Brunkeberg skule 1962/63 - #KvH 090 b Heilt til venstre: Lærar Tor J. Skarprud Framme frå venstre: Ingrid Anette Lier, Arnt Fjellheim, Folkvar Lier, Jan Toralf Omtveit, Kåre Bjåland, Magnhild Midtbøen. Andre rad frå venstre: Oddvar Slettemeås, Ingvar Kvålseth, Ingebjørg Slettemeås, Karin Haugan, Johannes Lundeberg, Randi Bjåland. Tredje rad frå venstre: Johannes Skarprud, Dagny Sellstad, Valborg Heistad, Astrid Bjåland, Anne Tjønnstaul, Anne Marie Pettersen, Marit Haugan Bak frå venstre: Magne Kvålseth, Tormod Hagen, Gårder Kvålseth, Kjell Slettemeås, Halvor Staulen, Anne Lise Haugan, Arvid Eilefsen
Brunkeberg skule 4 og 5  kl 1965 66 - #KvH 153 b

Brunkeberg skule 4. og 5.  kl 1965/66 - #KvH 153 b
Ved vindauga, frå høgre: Margit Øygarden, Inger Heistad, Marit Kleveland, Torgeir Kjos, Erling Skott, lærar Tor J. Skarprud, til v. for han Magne Kvålseth
2. r. frå h.: Ingrid Lier, Åse Fundlid, Randi Bjåland, Arnt Fjellheim, Einar Djuve
3. r. frå h.: Liv Kleiv, Margit Berge, Gjertrud Sandåker, Johannes Lundeberg, Halvor Høydal
4. r. frå h.: Kjell Ivar Skott, Oddvar Slettemeås, Magnhild Midtbøen, Aud Omland, Bjarne Råmunddal
5. r. frå h.: Knut Nilsen, Ingebret Teigen, Astrid Berge, Bergit Sudbø, Såmund Gjersund

Brunkeberg skule 6 kl 1965 66 - #KvH 152 b

Brunkeberg skule 6. kl 1965/66 - #KvH 152 b

Ved vindauga, frå høgre: Magne Olav Djuve, Per Gunnar Bjåland, Knut Gjersund, Åsmund Nordskog, Jan Toralf Omtveit
2. r. frå h.: Else Marie Kleveland, Sigurd Sandåker, Olav Berge, Eivind Andersen, Ingvard Kvålseth. Heilt bak: lærar Halldis Sandland
3. r. frå h.: Britt Heistad, Anne Dorthe Heggtveit, Marie Gjersund, Sigrid Strondi, Einar Øygarden
4. r. frå h.: Karin Haugan, Ingebjørg Slettemeås, Kari Heggtveit

Brunkeberg skule 7 kl 1965 66 - #KvH 151 b

Brunkeberg skule 7. kl 1965/66 - #KvH 151 b
Ved vindauga, frå høgre: Kari Sandaaker, Anne Lise Haugan, Anne Nordskog, Halvor Staulen
2. r. frå h.: Tone Lid, Arvid Eilefsen, Kåre Bjåland, Karl Kallåk
3. r. frå h.: Anders Lundeberg, Svein Tveiten, Håkon Nordskog. Heilt bak: lærar Sveinung Heggtveit.
4. r. frå h.: Halvor Øygarden, Åsmund Høydal, Aasulf Råmunddal, Aslak Sandåker

Brunkeberg skule før 1925 - #KvH 144 b
Brunkeberg skule før 1925 - #KvH 144 b Framme frå v.: Gunda Sellstad, Maria Orre, Borgny Templen, Tone Omtveit, Gunhild Veslestaul, Signe Thoresen, Gunhild Haugan, Synnøve Hellerud, Hellbjørg Berge I midten frå v.: Kari Groven, Hellbjørg Bakken, Imma (Ingebjørg) Templen, Sigrid Groven, Margit Veslestaul, Kari Veslestaul, Åsne Groven, Sigrid Haugen, Margit Hauglid Bak frå v.: Lærar Bjørgulv Berge, Tore Thoresen, Jens Bakken, Gunnar Fjellheim, Olav Orre, Aslak Åsmundtveit, Martin Svingen Nordskog, Gunnar Omtveit, Håkon Orre, Halvor Bakken, Talleiv Hauglid
Fjågesund skule 1930 åra - # KvH 005 b
Fjågesund skule 1930 åra - # KvH 005 b Fyrste rekkje frå venstre: Eigelev Veflot, Håkon Aanesen, Signe Grosvoll, Magnhild Veflot, Olav Grosvoll, Anlaug Grosvoll. Bakre rekkje frå venstre: Olav Aase, Ragnar Berge, Karl Berge, Mari Midtbøen, Astrid Aanesen, Gunhild Teigen, Hans Øygarden. Bakom elevflokken læraren Gunnar G. Herjusdalen.