Innved vegen til Åsgrend
Til minne om Maren Ramskeid
som song Draumkvedet for M.B. Landstad
I innleiingsavsnittet til “Draumkvedet” i Norske Folkeviser skriv Landstad:
Vanskeligere var det at bestemme hvorledes Stumperne burde forenes for saa­vidt muligt at udgffire et sammenhængende Heelt. Men heri kom Maren Ram­skeids Meddelelse mig til væsentlig Hjelp, da den udgjorde saa at sige en Kjerne, hvorom det Övrige kunde slutte sig. Da hendes Draumkvæde er det fuldstændig­ste og meest ordnede, jeg har faaet af nogen Enkelt, vil jeg under Litr. B. meddele det nöiagtigt efter hendes Referat, medens Litr. A. er en Sammensætning af hen­des Kvæde med de övrige disjecta membra, som jeg har kunnet samle. Det faar ikke hjelpe, om der herved opstaar trættende Gjentagelser. Kvædet fortjener en omhyggelig Behandling nu i sin Alderdoms Skrbbelighed, og jeg skylder mig selv at vise, at jeg har bestræbt mig for at anvende en saadan. Ommeldte Maren Ramskeid, omtrent 30 Aar gammel, har lært Kvædet af sin for et Snees Aar siden af­döde, dengang 77 Aar gamle Fader, Olaf Gudleikson Ramskeid, der igen havde lært det af sin Fader, og ofte sang det i sin ensomme Alderdom.»

 

Steinen blei avduka 9. juni 2003.
I samband med avduking var det eit omfattande program. Det starta med messe i Brunkeberg kyrkje, så var det avduking og nokre programpostar ved steinen. Det heile blei avslutta ved Heggtveit. Her song mellom anna Endre Sandland heile Draumkvedet i Maren Ramskeid si form.

Jan Hansen hadde i samband med denne avdukinga funne fram mykje om Maren Olavsdotter Ramskeid.

Dette kan du lesa her.