Ved Kviteseid gamle kyrkje:

Soknepresten og diktaren Jens Zetlitz 1761-1821
Tilnamn: Gledens muntre sanger

Sokneprest i Kviteseid frå 1811 til 1821

Han dikta så vel salmar som drikkeviser.

Mine længsler –

Hvor såre lidet vil der til
for lykkelig at vere,
et muntert sinn, en piges smil,
en ven som gjør deg ære…

 

Les meire om Zetlitz: