Gamlekyrkja i Vrådal lå ved garden vestre Roholt  og var ei laftebygd kyrkje med åttekanta grunnplan, truleg den først åttekanta kyrkja i Noreg.

Kyrkja blei sett opp i Amund Morland sin prestetid, og stod ferdig i 1685 og vigsla i 1686. Kyrkja blei reven i 1888 etter at den nye kyrkja på Sanden sto ferdig. Siste gudstjeneste vart halde 19. mai 1887.

Ein del av materialene blei nytta til stall og stoge ved den nye kyrkja. Det er framleis spor etter kyrkjetuft og kyrkjegard på Roholt. Inne på kyrkjegarden ligg steinar i bakken som syner omrisset av kyrkja.

 

Stavkyrkje
«Gamlekyrkja» avløste ei stavkyrkje som då blei reven. Den sto på omlag same stad som «Gamlekyrkja» og er omtala første gong i 1395. Om kyrkja er ikkje mykje kjend, i kyrkjerekenskap frå 1600-åra finn ein utgifter til utskifting av veggkledning og takspon.

Gapestokk
På tunet til vestre Roholt  gard står den gamle gapestokken frå Roholt kyrkje. Ein langbugen steinbjelke på 3 m med hol i mannshøgde og jarnring.