Kjende namn frå Kviteseid
Omtale av
Levde
  1783 – 1845
  •  Niels Windfeld
    Prest i Kviteseid 1767 – 1810
Nr. 1 – av Knut Loupedalen

1735 – 1810

  •  Tormod Knudsen Borgejordet
    Ordførar, stortingsmann og bygdediktar

Nr. 1 – av Tore Skaug
(Utdra frå Bankbok for Kviteseid)

1797 – 1868 

  • P.J. Cloumann
    Fut i øvre Telemark 1772 – 1811

Nr. 1 – av Aanund Olsnes 
(Frå kultursoga)

1747 – 1817