Gamalt frå Kviteseid

På attlagde plassar

«Kvandagsliv i dei dagar» som folkeboksamlingane i Morgedal og Kviteseid gav ut i 1977, er ikkje lenger å oppdrive, og da det kom på tale å gi ut boka på nytt, måtte det bli som ein utvida og oppdatert versjon.

  • «Aslak Berglands båndomsminne«, den første delen av bok, er gjort språkleg lettare tilgjengeleg for dagens lesarar
  • «Attlagde plassar i Morgedal«, den andre delen, er kartfesta og GPS-bestemt etter stor innsats av «Gamlekaran» i Morgedal.