Gamalt frå Kviteseid

 

     

Innhald:

Forord
Loft og bur
Loft og bur i Morgedal 
Då fjernsynet kom til bygdi 
Bureisingsmannen Halvor Steinarsson Rue  
«Dersom ein aldri gjev opp, vil det lukkast»
      Eit lite portrett av Henrik Brokke   
Diktaren Henrik Brokke  
Han er utegløymd i ættesoga
      
– blenk frå livet til Nils H. Bergan i Dalane 
Liv og lagnad i Strauman i gamal tid 
Da krigsmakta invaderte ungdomshuset i Dalane .
Låmi på Hauglid       
Litt om Morgedal folkeboksamling  
Ved vegs ende  
Spelet om Jens Zetlitz   
Z
etlitz på folkemunne  
Slik feiret vi jul på Vassendstøylen 
Øksestyvd i Tveitgrend  
Heimeside for Kviteseid Historielag 
På Fantefloti
Forfattarane