Omslaget på boka viser presten Zetlitz og "12 av bygdas beste menn" på veg frå gamlekyrkja til Kviteseid gard 15. juni i år då kommunen hadde si store grunnlovsfeiring.

Omslaget på boka viser presten Zetlitz og «12 av bygdas beste menn» på veg frå gamlekyrkja til Kviteseid gard 15. juni i år då kommunen hadde si store grunnlovsfeiring.

Innhald
Forord
Kviteseid Sanitetsforening i 100 år
Far min
«Omgangsskulen» i Skree-grenda
Mor Norge i «heilfigur»
Miras lange reise
Kviteseid-vegar anno 1953
Den ville (og dramatiske) utferda til Perstøyl
Borgejordet 1910
Då Spjotsodd hadde postopneri
Dommerfullmektigminner fra «Skrivargarden» 1974-76
Gro Årdalen – postberaren
Ein tragisk skuletur
Frå Rikard Berges arkiv
På gamle vegar i Dalane
Kvinna frå Island
«Konfirmantlyftet» i Vrådal
Segni om Holum i Morgedal
Fiskarane på Hurrungheii
Telemark Folkehøgskule (1914-54)
Den underkjende Gunnar Utsond
Artikkelforfattarane