framsida er pryda med bilete av kapellet i Fjågesund som fyller 100 år i desse dagar.

Framsida er pryda med bilete av kapellet i Fjågesund som fyller 100 år i desse dagar.

 
 

Innhald
Forord
Lunden krins … når skogen tek over
Husmannsplassar i Lunden krins
Vekkinga i Vrådal
«Giftmordet på Nord-Odden»
Aslaug Vaa og Kviteseid
Hudsko – heimegjort og lettvindt
Frå «Vrådølen»
Halvor K. Sandland
Dei fire som omkom på havet           
Krigsminna ved Reinskås i Vrådal
Bruene i Kviteseid 175 år
«Kirkenøden» i Fjågesund
Då Fjågesund fekk kyrkje
Då ungdomslaget samla bygdefolket
Kviteseid Husdyrtrygdelag
Kviteseid på hundrelappen
Sondre Skiløypar frå Morgedal
Ein historie om tre liter mjølk og ein snill mann
Tusenkunstnaren frå Kilen
Forfattarane