Artiklar i Gamalt frå Kviteseid 1986-

  • Avgrens innhaldet ved å bruke søkjeruta til høgre
  • Klikk på tittelruta til ei kolonne for å sortere
ÅrForfattarTittelSide    Emneord
1986 Skarprud, Johannes Kviteseidsongen 4 Dikt og songar
1986 Lid, Torleiv Knut Loupedalen 6 Biografiar
1986 Skarprud, Johannes Fedregarden 12 Dikt og songar
1986 Botnen, Olav Høye Porsmyr 13 Biografiar
1986 Skarprud, Johannes Då eg var liten 17 Dikt og songar
1986 Strondi, Eivind Pastor Halvor Bjørnson Brekke 18 Biografiar
1986 Skarprud, Johannes Den gamle selja 20 Dikt og songar
1986 Eriksen, Olav Sunnhetstilstanden i Kviteseid 21 Sosial- og helsetitak
1986 Florenz, Henriette Mindeblade 24 Kviteseid minne
1986 Sanden, Tor O. Ved Vrådals gamle kyrkjegard 28 Kyrkjene
1986 Fjågesund, Torjus Turid Fiskarbekk 30 Biografiar
1986 Fjågesund, Torjus Den store salutten 33 Dikt og songar
1986 Ibrekk, Olav Straand skysstasjon v/Torgeir Straand 34 Transport og ferdsel
1986 Skarprud, Johannes På heislått 38 Dikt og songar
1986 Nordskog, Arne Klokke-Johan, Marie og Josefine 39 Romfolket
1986 Nordskog, Arne Ståltråd-Petter 39 Romfolket
1986 Oppebøen, Harald Segn og soge langs Kviteseidvatn 41 Sagn og soger
1986 Skarprud, Tor J. Kornmagasina i Kviteseid kommune 46 Handel- og næringsliv
1986 Mandt, Gunvor Bunadsregistrering i Kviteseid 51 Folkedrakter
1986 Anon. Kald graut 55 Sagn og soger
1986 Anon. Risen i Striplefjell 55 Sagn og soger
1986 Skarprud, Tor J. Rosemålaren Jon Sørensen Sunde 56 Folkekunst
1986 Gjelstad, Kristine Stølsjenta minnest 58 Brunkeberg minne
1986 Skarprud, Johannes T. Kviteseid kommune 1986 59 Politikk og samfunnsliv
1987 Fjågesund, Torjus Stortjuven Halvor Gunneson 6 Biografiar
1987 Moen, Tallev Frå eldre tider i Kjåkheimgrendi 12 Brunkeberg minne
1987 Nordskog, Arne Strømstad lense Kviteseid 16 Skogsdrift og fløting
1987 Nordskog, Arne Målaren Henrik Sørensen i Kviteseid 21 Kunst og kultur
1987 Bjørnflaten, Aasmund Dalanvisa 22 Dikt og songar
1987 Sporastøyl, Olav Beste ven 23 Brev
1987 ? Automobiloverkjørsel 25 Lov og rett
1987 Straumsnes, Sigmund Båtferdsla på Nisser og Vråvatn 26 Transport og ferdsel
1987 Skarprud, John Kviteseid i norsk målarkunst 29 Kunst og kultur
1987 Skarprud, John Olav Tjønnstaul – A. Kvålseth fortel 34 Biografiar
1987 Hansen, Frode Torp Litt av Kviteseidbyens soge 37 Kviteseidbyen
1987 Skarprud, Tor J. Bondevennforeningane i Kviteseid 39 Politikk og samfunnsliv
1987 Ibrekk, Olav Då biltrafikken tok til på Straand 42 Transport og ferdsel
1987 ? Skilauparfest 47 Dikt og songar
1987 Skarprud, Johannes Anders Meinstad - bjørneskyttaren 49 Biografiar
1987 Wraa, Thor H. Auksjon på torget 51 Kviteseid minne
1987 Gjelstad, Kristine Staulsminne 53 Åsgrend minne
1987 Oppebøen, Harald Dalane sylv- og kopargruver 54 Gruver og sjerp
1987 Gjelstad, Kristine Farvel til Tjønnstaul 54 Dikt og songar
1987 Skarprud, Johannes I Lalar-li 58 Dikt og songar
1987 Lid, Tallev Olson Den gamle og nye Morgedalsvegen 58 Vegar og vegarbeid
1988 Lid, Olav Den som har emne og pågangsmot kjem fram 5 Skulehistorie
1988 Gudmundsen, Olaf Brev til Amerika 11 Utvandring
1988 Sandland, Endre Spelemannen felemakaren frå Sandland 14 Folkemusikk
1988 Sanden, Tor O. Då sosialismen kom til Vrådal 16 Politikk og samfunnsliv
1988 Bjørnflaten, Aasmund Husmannsplassen Eikedal i Dalane 20 Husmannsplassar
1988 Fossjord, Sverre Brunkebergsongen 23 Dikt og songar
1988 Nordskog, Arne Litt om skyttarlagi i Kviteseid 24 Lagshistorie
1988 Sandåker, Aslak L. Dagbokblad frå Kviteseidbyen 27 Kviteseidbyen
1988 Ibrekk, Olav Dei første bilane i Vråliosen 33 og ferdsel
1988 Skarprud, John Stor-Kjetil og Vesle-Kjetil fortel 38 Kviteseid minne
1988 Skarprud, Tor J. Sundkilen Dampsag og Høvel 40 Handel- og næringsliv
1988 Straumsnes, Sigmund Bakeridrift i Eidsto 43 Handel- og næringsliv
1988 Skarprud, Johannes Asbjørn Berge 45 Sagn og soger
1988 Flatin, Kjetil A. Tommes Skotbakken og Aasmund Uvyra 46 Sagn og soger
1988 Zetlitz, Jens Fæsteseddel 48 Husmannsplassar
1988 Oppebøen, Harald Søren Breidalen 51 Biografiar
1988 Haugan, Tone Tone Haugan fortel om villdyr o a 53 Villdyr
1988 Mostaul, Sveinung Mitt liv 53 Dikt og songar
1988 Haugan, Tone Stevleik 56 Dikt og songar
1988 Solberg, Torbjørg Halvor Bukkøy – 90 år 58 Biografiar
1988 Landstad, M.B. Den grå hatten til gofar 60 Dikt og songar
1989 Skarprud, John Kviteseidmarken og tråvkøyring 5 Kviteseidmarken
1989 Straumsnes, Sigmund Lønnegraf misjonsheim 11 Lagshus
1989 Lid, Olav Aslak Prest 15 Biografiar
1989 Sanden, Tor O. Om Hægefjell og Tarjeisberg 20 Stadnamn
1989 Dalen, Hallvard Uver av uvanleg slag og styrke 25 Naturkatastrofar
1989 Bjørnflaten, Aasmund Leiv Tysland 29 Biografiar
1989 Naper, Trygve Gammal familiebedrift i Skreosen 31 Handel- og næringsliv
1989 Nordskog, Arne Brakandalen i Kviteseid 38 Husmannsplassar
1989 Nyland, J.H. Nyland Trevarefabrikk i 100 år 40 Handel- og næringsliv
1989 Opsund, Gudmund Kjære søn! (gamalt brev) 42 Utvandring
1989 Oppebøen, Harald Kviteseid bygdetun 44 Museer
1989 Lid, Torleiv Bjørgulv Vassend 47 Biografiar
1989 Fjågesund, Torjus Koll med bila og ættlingane hans 50 Slektshistorie
1989 Vaa, Aslaug Syng ut 55 Dikt og songar
1989 Skarprud, Tor J. Granlien 57 Sosial- og helsetiltak
1990 Straumsens, Sigmund Strevsamt å reise i gamle dagar 11 Kviteseid minne
1990 Nordskog, Arne Litt frå Kviteseid i krigsåri 1940-4517 Krigshistorie
1990 Kivle, Hans G. Verda var den gongen Kviteseid 25 Kviteseid minne
1990 Lid, Torleiv Ei samrøe på Kviteseiddialekt 48 Språk
1990 Skarprud, John Bilethoggaren Gunnar Utsond 5 Kviteseid minne
1990 NN Det var strevsamt å reise i gamle dagar 11 Transport og ferdsel
1990 Straumsnes, Sigmund Olaus Straumsnes i Amerika 17 Utvandring
1990 Sanden, Tor O. Gruvedrift i Vrådal 20 Gruver og skjerp
1990 Lid, Olav Med Åsmund Vinje for å samle folkeminne 27 Transport og ferdsen
1990 Lid, Olav Bjørgulv 30 Biografiar
1990 Skarprud, Johannes Den milde makt 35 Dikt og songar
1990 Aasmund Bjørnflaten To husmannsplassar i Dalane 36 Husmannsplassar
1990 Naper, Trygve På ein nedlagt plass 39 Dikt og songar
1990 Kosi, Sigrid Øyan Farans folk 41 Romfolket
1990 NN Tarjei Lunde fortalde 41 Villdyr
1990 Loupedalen, Torjus Jon Hauge. Den fyrste skiløyparen som fekk kongepokal 43 Biografiar
1990 Heggtveit, Jørgen Kjersti Nyork på utvalsjå i Brunkeberg 46 Husdyrhald
1990 Moen, Talleiv Brunkeberg Fealslag 50 Husdyrhald
1990 Fjågesund, Torjus Fjågesund Elektrisitetsverk 52 Industri og næring
1990 NN Han konne få sagt det 59 Folkeminne
1990 Bjørnflaten, Aasmund To plassar i Dalan, Lundeberg 21 Husmannsplassar
1991 Vaa,Dyre Slik er Kviteseid 5 Naturfenomen
1991 Skarprud, Tor J. Knud Taraldsen, læraren og politikaren 5 Biografiar
1991 Naper, Trygve Gulmon Mylla 10 Biografiar
1991 Sanden, Tor O Drikking og fråhaldsrørsla i Vrådal 14 Lagshistorie
1991 Bjørnflaten, Aasmund To plassar i Dalan, Skeidal 20 Husmannsplassar
1991 Lien, Olav Kva hende i Kviteseid i 1925? 22 Lagshistorie
1991 Hemmestveit, Birgit Bygdi mi 24 Dikt og songar
1991 Myrvang, Steinar Det var skuleveg, det 24 Skulehistorie
1991 Skarprud, Tor J. Ungdomslaget Vårvon I Brunkeberg 26 Lagshistoria
1991 NN Då Telemark folkehøgskule vart vigsla 29 Skulehistorie
1991 Skarprud, John Den gong fjordane var viktigaste ferdslevegen 31 Telemarkskanalen
1991 Oppebøen, Harald Segner om kjempekaren Steinar Aase i Brunkeberg 40 Sagn og soger
1991 Nordskog, Arne Store Steen 43 Biografiar
1991 Skarprud, Tor J. Båten 44 Dikt og songar
1991 Skarprud, Johannes Baklitullen 46 Sagn og soger
1991 Heggtveit, Jørgen Segner frå Åsgrend 47 Sagn og soger
1991 Skarprud, Tor J. Spjotsoddsundet og ferjingane der 48 Ferjestader og brygger
1991 Sanden, Tor O Husmannplassar i Vrådal 50 Husmannsplassar
1991 Fjågesund, Torjus Spredte notat frå ein gamal huspostill 53 Slektshistorie
1991 NN Var det tussar i gamle dagar? 56 Sagn og soger
1991 NN Denne soga er eldgamal 57 Sagn og soger
1991 NN Dei konne få sagt det! 58 Folkeminne
1991 Sandland, Halvor K Jonsborgvisa 59 Dikt og songar
1992 Berge, Steinar Vegen. Litt om samferdsel 5 Vegar og vegarbeid
1992 Sanden,Tor O. Attlagde plassar i Vrådal 8 Husmannsplassar
1992 Oppebøen, Harald Då Lars Omtveit reiste til Amerika 12 Utvandring
1992 Botnen, Olav M.B.Landstad 14 Biografiar
1992 Bjørnflaten, Aasmund Husmannplassen Dalastaul 18 Husmannsplassar
1992 Borgejorde, Tormod Knudsen Dalavisa 19 Dikt og songar
1992 Borgejorde, Tormod Knudsen En Tellemarkisk Oldings Sang ved Kaminen paa en stormende Vinterdag 21 Dikt og songar
1992 Dalen, Hallvard Naturfenomen i Kviteseid 22 Naturfenomen
1992 Loupedalen, Torjus Menneske eg minnes 24 Biografiar
1992 Moen, Tallev Segn frå Kjåkheimgrendi 28 Sagn og soger
1992 NN Rimsmeden Kjetil Hauglid 28 Biografiar
1992 Hauglid, Kjetil T. Herr Knut Loupedalen 29 Dikt og songar
1992 Loupedalen, Knut Hr. Kjetil Hauglid 30 Dikt og songar
1992 Hauglid, Kjetil T. Smed Olav Halvorson 31 Dikt og songar
1992 Olav Botnen Hæge Kastedalen 32 Biografiar
1992 Lid, Torleiv Litt om Dølehalli i Morgedal 34 Lagshus
1992 Ruud, Gunnar Då Kviteseidbyen brann 36 Naturkatastrofar
1992 Botnen, Olav Soge om korleis Morgedal vart busett 43 Morgedal minne
1992 Dalen, Hallvard Store snøvintrar 46 Kviteseid minne
1992 NN Tri småsoger 47 Folkeminne
1993 Sanden, Tor O Litt om utvandringa frå Vrådal til Amerika 6 Utvandring
1993 Skree, James A Badger Valley near Housten, Minnesota - Vrådal in Amerika 10 Utvandring
1993 Cleven, Harry T Med røtter I Kviteseid 26 Utvandring
1993 Frå Morgedal til Seattle Berge, Steinar 32 Utvandring
1993 Fjågesund, Torjus Auksjonar før avreise 33 Utvandring
1993 Gulliksen, Øyvind T Fra brevsamlinga etter Olav S. houkom 38 Utvandring
1993 Chrislock, Carl H Henrik Shipstead - A forgotten idol 55 Biografiar
1994 Hansen, Frode Torp Litt av soga til Kviteseid Hornmusikk 5 Lagshistorie
1994 Nordskog, Arne Svingane i Kviteseidkleivan 7 Vegar og vegarbeid
1994 Moen, Tallev Åsmund Nordskog 8 Biografiar
1994 Dalen, Hallvard Eldre ferdselvegar i Kviteseid herad 9 Vegar og vegarbeid
1994 Ruud, Gunnar Kristian Jore - ein dreyfus frå Kviteseid? 13 Biografiar
1994 Lid, Torleiv Ein joletrefest i 1920-åri 26 Høgtider
1994 Nordskog, Arne Avdukningsfest 28 Skulpturar og minnesmerker
1994 Oppebøen, Harald Då enka Sigrid Torsdotter i Kviteseid baka brød av reinsmose 30 Mattradisjonar
1994 Sanden, Tor O På attlagd plass 33 Dikt og songar
1994 Moen, Tallev Brunkeberg Handelslag 36 Handel- og næringsliv
1994 Sanden, Tor O Attlagde plassar i Vrådal 38 Husmannsplassar
1994 Skaug, Tore Kviteseid folkebibliotek og Gunnar Haugestøyl 43 Bibliotek og leseselskap
1994 Gulliksen, Øyvind T Amerikabrev til Kviteseid 47 Utvandring
1994 NN Livet i skogen 23 Dikt og songar
1995 Rønningen, Kristiane Barndomsminne 5 Vråliosen minne
1995 Ruud, Håkon Kviteseid Elektrisitetsverk 10 Handel- og næringsliv
1995 Lid, Torleiv Ein bygdeorginal 14 Biografiar
1995 Naper, Trygve Den gamle apalen 17 Dikt og songar
1995 Skarprud, John Torkel Oftelie 18 Biografiar
1995 Oftelie, Torkel Kvit Aslak 20 Biografiar
1995 Nordskog, Randi Daglegliv under krigen 24 Krigshistorie
1995 Dalen, Hallvard Spanande episode under krigen 27 Krigshistorie
1995 Moen, Tallev Tobakknaud 29 Krigshistorie
1995 Sanden, Tor O Straumnes- gard og skule 30 Skulehistorie
1995 Skarprud, John Oksoreia 42 Folkeminne
1995 Naper, Trygve Under Sunsdalsfjellet 43 Dikt og songar
1995 Sanden, Tor O Fossøy, attlagd plass i Vrådål 44 Husmannsplassar
1995 Kviteseid, Karl På jakt for 100 år sidan 49 Jagt
1995 Sanden, Tor O Godt sagt 52 Folkeminne
1995 Ibrekk, Olav Kviteseid Historielag 1985- 1995 54 Lagshistorie
1996 Solberg, Torbjørg På skule i Tveitgrendi 5 Skulehistorie
1996 Moen, Tallev Aslak T Kvålseth 14 Biografiar
1996 Lie, Anne Hald deg i handa mi 18 Dikt og songar
1996 Ruud, Gunnar Litt meierihistorie 19 Handel og næringsliv
1996 Lid, Hallvard Ymse skikkar 24 Folkeminne
1996 Sanden, Tor O Jolefeiring i Vrådal i gamle dagar 35 Høgtider
1996 Dalen, Hallvard Historiar og minne knytt til gamle ferdselvegar 42 Vegar og vegarbeid
1996 NN Politivedtektir for Kviteseid herad 49 Lov og rett
1996 Lie,Anna Vene juni 52 Dikt og songar
1996 Dalen, Hallvard Ferdsel på isen 53 Vegar og vegarbeid
1996 NN Fyrste rasefesjået i Noreg 58 Dyrskun
1996 Sanden, Tor O Godt sagt 60 Folkeminne
1997 Oppebøen, Harald Den gamle Sundebrua 5 Bruer
1997 Lid, Torleiv Tevling i braubaking 7 Dikt og songar
1997 Vesterdal, Bjørn Nedre Dalane skuelkrins av Brunkeberg sokn. 9 Skulehistorie
1997 Anker, B. Th. Segner frå Kviteseid 19 Sagn og soger
1997 Sandåker, Bjørgulv Kringdom trædveåri 25 Morgedal minne
1997 Løvi, Else Roholt- kirkene og nykirken 33 Kyrkjene
1997 Straand, Torgeir Veg og transport i gamal tid 43 Transport og ferdsel
1997 Hemmestveit, Torjus B. Tur til Skien i 1912 47 Skisport
1997 Sandåker, Olav Dei gamle skiløyparan 51 Dikt og songar
1997 Nordbø, Halvor Flekstveit 55 Gardshistorie Flekstveit
1997 Leirlid, Hege Då eg var liti 61 Morgedal minne
1997 Sanden, Tor O Godt sagt 69 Folkeminne
1998 Omtveit, Torleiv Morgedals Debatskole 5 Skulehistorie
1998 Lid, Hallvard Merkedagar og vêrmerke 14 Folkeminne
1998 Råmunddal, Aasulf Marie Kleiv og Frelsearmeen i Kviteseid 21 Lagshistorie
1998 Noraberg, Tarje Marie Kleiv 23 Biografiar
1998 Sandaaker, Aasmund Hegneåi/Håtveitåi i Morgedal, Gamle anlegg 31 Skogsdrift og fløting
1998 Riis, Emanuel Draumkvede frå Kviteseid 35 Dikt og songar
1998 Løvy, Else Futen Marcus Henrik Florentz (1772-1869) 41 Biografiar
1998 Strondi, Eivind Nyveg gøymer så mangt 54 Vegar og vegarbeid
1998 Naper, Trygve Tusseto 58 Dikt og songar
1998 Sollie, Einar Slik møtte eg Vrådal i siste halvdel av trettiåra 60 Vrådal minne
1999 Fjågesund, Torjus Kavalkade 7 Prologar og talar
1999 Sanden, Tor O Slik var det før i tida 15 Vrådal minne
1999 Omtveit, Hans Andreas Ein vakker haustdag på Gamleveg 42 Morgedal minne
1999 Sandåker, Bjørgulv Øystein Runningen 58 Biografiar
1999 Solvang, Thorleif Sudpolfararen Olav Bjåland 62 Biografiar
1999 Skaug, Tore Frå Lauvstadhamni til Sachsenhausen 69 Krigshistorie
1999 Florentz, Johan- Henrik Futen Marcus Henrik Florentz (1772-1869) 76 Biografiar
1999 Sønstebø, Jørgen Kviteseid- lensmenn gjennom tidene 79 Lov og rett
1999 Bjørgum, Olav Kviteseid 85 Kviteseidbyen
1999 Riis, Emanuel Kviteseid Historielag 1995 91 Lagshistorie
2000 Vaa, Dyre Erik Werenskiold og Kviteseid 5 Kunst og kultur
2000 Lid, Hallvard Folkeminne samla og uppskrive 16 Folkeminne
2000 NN Då Kviteseid Handelslag feira 25 år 22 Handel og næringsliv
2000 Rønningen, Kristiane Kristine Aarhus - eit blad frå slitets soge 27 Biografiar
2000 Heggtveit, Jørgen Litt skulesoge frå Kvitseid 30 Skulehistorie
2000 NN Godt sagt 38 Kviteseid minne
2000 Stølen, Oddvar Tømmer fra himmelen 40 Skogsdrift og fløting
2000 NN Brunkeberg - eit sogerikt bygdelag i Øvre- Telemark 46 Brunkeberg
2000 NN Krusifikset i Kilen kapell 50 Kyrkjer
2000 Lid, Torleiv Ein song te sauens pris 56 Dikt og songar
2000 Skaug, Tore Litt om Thoresenslekta frå Kviteseid 59 Slektshistorie
2000 Nordbø, Sveinung Minne frå 1920- åra 69 Kviteseid minne
2000 Omtveit, Hans Andreas Rett skal vera rett 71 Redaksjonelt
2000 Skaug, Tore Brunkeberg Songlag 1918 72 Lagshistorie
2000 Riis, Emanuel Kviteseid Historielag - Årsmelding 2000 75 Lagshistorie
2001 Skaug, Tore Kunstnaren og offiseren som stifta Kviteseid IL 7 Biografiar
2001 Omtveit, Hans Andreas Då krigen kom til Brunkeberg 15 Krigshistorie
2001 NN Til Knut Loupedalen 25 Biografiar
2001 Gullvaag,Olav Maalrørsla i Telemork 27 Lagshistorie
2001 NN Siste kapitel av en fjellgårds sag 37 Gardshistorie Flekstveit
2001 Bergland, Aslak Aslak Bergland som talar 43 Prologar og taler
2001 NN Stormægtigste allernaadigste arve kong og herre 51 Ferjestader og brygger
2001 Rui, Lavrants Morgedal 57 Dikt og songar
2001 Skaug, Tore Litt meir Thoresen 59 Slektshistorie
2001 Skaug, Tore Poteten på Grini 61 Krigshistorie
2001 Nordgaard, Aasmund Saamunddson Eidvollsmann og kanalforkjempar - Litt om morgedølen Aasmund Saamundsson Nordgaard 65 Biografiar
2001 Hauglid, Eivind Minnedikt om Gulldokka 74 Dikt og songar
2001 Riis, Emanuel Kviteseid Historielag - Årsmelding 2001 77 Lagshistorie
2001 Bergland, Aslak Songar om Sondre 22 Dikt og songar
2002 Skaug, Tore Kyrkjebyggjar Bergland og familien han 7 Biografiar
2002 NN Frå Bjørn Brekke erindringar 30 Biografiar
2002 Wrå, Hans Glimt frå siste verdskrig 35 Krigshistorie
2002 Redaksjonen Draumkvedet og Maren Ramskeid 41 Biografiar
2002 Skaug, Tore Smågutar på ikornjakt 43 Jakt
2002 Kvaale, Ketil Folkeminne - samling i Telemarki 45 Folkeminne
2002 Abel, J.S Då Tveitgrendvegen blei bygd 55 Vegar og vegarbeid
2002 Hamsun, Knut Hamsun- brev frå Vråliosen 60 Vråliose minne
2002 Utbø, Hans Læraren og norskdomsmannen A.O Haukom 63 Biografiar
2002 Nielsen, Agnes Korte glimt frå mi livssoge 74 Biografiar
2002 NN Hestetransport på Langesjå 94 Transport og ferdsel
2002 Omtveit, Torleif Kviteseid Historielag - Årsmelding for 2002 95 Lagsarbeid
2003 Ljosdal, Magne Historia om husmannsjenta Ingerid Sondresdotter Norheim 7 Biografiar
2003 Heggtveit, Jørgen Mi barndoms kyrkje - Brunkeberg kyrkje som i 1990 fylte 200 år 19 Kyrkjer
2003 Aviser Himmelens sluser åpnet seg og hager blei til steinørken - Litt om storflaumen i Kviteseid 29. juni 1953 26 Naturkatastrofar
2003 Loupedalen, Torjus Menneske eg minnest, Torjus Hemmestveit 33 Biografier
2003 NN Torjus Loupedalen 39 Biografier
2003 Dårelaupet, Gunhild Oppskrift 1857 av Sophus Bugge 42 Dikt og songar
2003 Bergland, Aslak Aslak Berglands preikesamling 45 Prologar og talar
2003 Skaug, Tore Haakon Ruud fortel frå barndom og ungdom 49 Kviteseid minne
2003 Bergland, Aslak Songar om Sondre 55 Dikt og songar
2003 Aase, Birger Sundkilen svingbro i Kviteseid 63 Bruer
2003 Vesle Olav Naar kanalen kjem. Som: Eg skull' au ha lyst te gifte mei, san 69 Dikt og songar
2003 Mjaaland, Gunni Kyrdalen Soger og segner frå Vigdesjå 71 Sagn og soger
2003 Kleiv, Bladst R. Hugsjaa 75 Lagshistorie
2003 NN Hundrekronersgubben 78 Kunst og kultur
2003 Ibrekk, Olav Litt om husa på gardane i Vest- Telemark opp gjennom tidene 85 Byggeskikk
2003 Lid, Torleiv Regle til kokkefesten 103 Dikt og songar
2003 Bugge, Sophus Bror kjenner att syster 107 Dikt og songar
2003 Omtveit, Torleif Kviteseid Historielag - Årsmelding for 2003 109 Lagshistorie
2004 Lid, Torleiv Prolog til jubileumsfesten då Morgedal Idrottslag fylte 100 år 7 Prologar og talar
2004 NN Vrådal IL - frå skiklubb til fotballskule 11 Idrett
2004 Skaug, Tore Fjågesund IL - yngst i Kviteseid 22 Idrett
2004 Skaug, Tore Store bragdar og mange heltar 26 Idrett
2004 O.B Kviteseid IL, anno 1934 32 Idrett
2004 NN Kviteseidingen som lærte svensken å gå på ski 36 Skisport
2004 Andreassen, Augun Telemarks Fylkes Skikrets 25. årsfest 39 Skisport
2004 Bergland, Aslak Sondre renn Kastedalskote 44 Dikt og songar
2004 Ettestad, Nils Kviteseid- fotball 1915- 2004 47 Idrett
2004 Midtsund, Svein Dag Skihopping og pylsesist på 50 - tallet 53 Kviteseid minne
2004 Feilberg, Tryggve Morgedal Idrottslag 61 Idrett
2004 Skaug, Tore IL Vrådølen - litt historie 69 Idrett
2004 Skaug, Tore Allsidig idrettsliv i Brunkeberg 75 Lagshistorie
2004 Loupedalen, Torjus Brunkeberg Idrottslag 25- årsjubileum 83 Lagshistorie
2004 Hemmestveit, Mikkel Mikkel Hemmestveit fortel 88 Skisport
2004 NN Dalane Idrottslag 93 Lagshistorie
2004 NN Retting årsskrift 2003 95 Lagshistorie
2004 Omtveit, Torleif Kviteseid Historielag - Årsmelding for 2004 96 Lagshistorie
2005 Kjellsen, Gunhild Heggtveit Barndom I Kviteseid 7 Åsgrend minne
2005 Berg, Johan Hos bestemor i Vrådal 15 Vrådal minne
2005 Sandåker, Bjørgulv Litt mimring frå Morgedal 18 Morgedal minne
2005 Åreskjold, Anne Grete Lunden Anleggstid 27 Industri og anlegg
2005 Oppebøen, Harald Tømmerfløyting i Dalane- og Morgedalsåi 33 Tømmerfløting
2005 Strondi, Eivind Båndomsminne 38 Morgedal minne
2005 Sørensen, Gjertrud Nord Barndomsminne frå byen 42 Kviteseid minne
2005 Skarprud, Signe Det er haust 47 Høgtider
2005 Folkow, Björn 'Den skjønneste plassen på jorden… 49 Vrådal minne
2005 Åreskjold, Anne Grete Lunden Lyneld 53 Vrådal minne
2005 Straumsnes, Gunnar Lytt til London 58 Krigshistorie
2005 Svatun, Helga Koren Dahl Om oppvekst og krigsår i Kviteseid 63 Krigshistorie
2005 Naper, Ådne T. Bak ei bleikgul gardin 69 Vrådal minne
2005 Nordskog, Knut 'Eventyret som blei verkelegheit 76 Morgedal minne
2005 Straumsnes, Gunnar St. Hansfeiring på Langøy 1938 84 Vrådal minne
2005 Midtsund, Svein Dag Skihopping og pylsesist på 50 - tallet 86 Kviteseid minne
2005 Skaug, Tore '- måtte unionen forbræde! 95 Unionsoppløysinga
2005 TS Kviteseid kommune og 1905 101 Unionsoppløysinga
2005 Sanden, Solveig Muren Då far måtte røme 103 Krigshistorie
2005 Omtveit, Torleif Kviteseid Hisorielag -Årsmelding for 2005 109 Lag og organisasjonar
2006 Endresen, Fridtjof Telemarkinger på Gullkysten 7 Biografiar
2006 Gundersen, Gunhild På sporet av ein gullgravar- far 15 Biografiar
2006 Brekke, Johans Bjørnason En dag i Skoven 21 Kviteseid Minne
2006 Krafft, Finn Kvitseid gamle kirke 23 Kyrkene
2006 Skaug, Tore Telemarkskyri 150 år 31 Dyrskun
2006 Nørstrud, Åse Karen som gjekk til kongen med kyr 43 Biografiar
2006 Mosdøl, Olav Fest for teleros 50 Prologar og taler
2006 Lid, Torleiv Ein timmemålars farvel 69 Dikt og songar
2006 Omtveit, Torleif Korleis Dala- og Morgedalsåi, samfloting blei til 72 Skogsdrift og fløting
2006 NN Da presten Bergland ville hogge lerketre- alleen 92 Kviteseid minne
2006 Tormodsvik, Aslaug Marie 'Fort deg - nå kjem båten! Barndomsminne frå Bergstod 94 Bergstod minne
2006 Bergland, Aslak Sondre bli hugtekjen 103 Dikt og songar
2006 Riis, Emanuel Årsmelding 2006 for Kviteseid Historielag 106 Lagshistorie
2006Olav MostaulTømmerfløting i Dala- Øyfjellsvassdraget79Skogsdrift og fløting
2007 Botnen, Olav På ny veg til gamle tufter 7 Vegar og vegarbeide
2007 Skaug, Tore Den gongen fatigbudgetter vog tungt 17 Sosial- og helsestell
2007 Skaug, Tore Litt om jordbruks- og småbruksskulen i Vrådal 21 Skulehistorie
2007 Ranheimsæter, Ørnulf Flekstveit 30 Gardshistorie Flekstveit
2007 Kleiv, Ragnhild Torvild Bjåland - ein gamal, god visekvedar 38 Folkemusikk
2007 Kleiv, Aasmund Bladmannen Ragnvald Kleiv 44 Biografiar
2007 Berge, Styrkår Etterkrigsår og ungdomstid 46 Krigshistorie
2007 Skaug, Tore Olav Lien . Frå krisehjelp til landssvik 51 Krgshistorie
2007 NN Grisen som blei konfiskert 69 Krigshistorie
2007 Aasmundtveit, Olav O. Austfrå på veg mot Brunkeberg sentrum 71 Brunkeberg minne
2007 Jens frå avisa Varden Det er snart slutt på fløtingen 78 Skogsdrift og fløting
2007 Moen, Jørgen Kva å-karar og andre fortel om timmerfløtinga i Dala- og Morgedalsåi 83 Skogsdrift og fløting
2007 Kasin, Jørgen Fotominne frå fløtinga 88 Fotografi
2007 Bergland, Aslak Sondre rur seg upp ein jordveg 94 Dikt og songar
2007 NN Tveitgrend anno 1929 95 Fotografi
2007 Landstad, M.B. Fjeldbondens Juleaften 96 Dikt og songar
2007 Lid, Torleiv Braubakartevling Morgedal 1950 98 Dikt og songar
2007 Berntsen, Gunhild Soga om Eivind og Bergit 99 Lundevallsgrendi minne
2007 Riis, Emanuel Kviteseid Historielag - Årsmelding 2007 105 lagshistorie
2007 Skaug, Tore Dødsulukka på Fjågesundvegen 15 Ulukker
2008 Sanden, Solveig Muren Då dei andre var på ferie 6 Vrådal minne
2008 Kleiv, Ragnhild Kjersti Skålid fortel um livet i gamle dagar 12 Brunkeberg minne
2008 Skaug, Tore Da Kviteseid fekk nynorsk salmebok 17 Kviteseid minne
2008 Botnen, Olav Husmannsminne frå Kviteseid 20 Husmannsplassar
2008 NN Soga om Sondresteinen 31 Skulpturar o minnesmerker
2008 Kleiv, Aasmund Sondresteinen 38 Dikt og songar
2008 Bergland, Aslak Gjestebodet 43 Dikt og songar
2008 Sandåker, Aslak Haglevêret som fòr yver Morgedal 45 Naturkatastrofar
2008 Skaug, Tore Lerketre-mysteriet og soga om Cloumanns mange velgjerningar 48 Biografiar
2008 Sandåker, Aslak 17de Mai i Morgedal 1928 58 Morgedal minne
2008 Fjågesund, Torjus Lundevall Prolog til 50-årsjubileet for Kilen kapell 10. august 2008 60 Prologar og talar
2008 Ruud, Gunnar Kviteseid Garveri - ei viktig verksemd i byen 68 Handel og næringsliv
2008 Lid, Torleiv Prolog til utflyttarfestivalen i Kviteseid 18 juli 1992 79 Prologar og talar
2008 Sandåker, Bjørgulv Kaldsmia rim 83 Dikt og songar
2008 NN Fjeldbondens Juleaften 87 Dikt og songar
2008 Omtveit, Torleif Litt frå soga til Morgedal Fråhaldslag 89 Lagshistorie
2008 Lundevall, Tarald Opptegnelser vedkommende Kilen 94 Kilen
2009Kleiv, AasmundKverni på Kleiv6Gamle hus
2009Berge, StyrkårDå vatnet dreiv både kvern og stampe10Næringsliv
2009Loupedalen, KnutAslak Skarde og kvennepikki13Segn
2009Botnen, OlavHusmannsplassar i Lundevallsgrendi14Husmannsplassar
2009Lundevall, TaraldFlekstveits gårdshistorie25Gardssoge
2009Lundevall, TaraldLundevall, Tarald36Biografiar
2009Kleiv, RagnvaldGunleik Lid - smed og tanndoktor40Biografiar
2009Berntsen, GunhildAsbjørn Knutsen Øyan - "Ungdomsskulen far"47Biografiar
2009Omtveit, TorleifSmegrava frå Bygland58Gravfunn
2009Mandt, GunnvorMisjonsheimen på Lønnegraff65Lagshistorie
2009Bergland, AslakSondre æ gjift71Dikt
2009Omtveit, TorleifMorgedal landboforening73Lagshistorie
2009Riis, EmanuelKviteseid torvstrølag76Lagshistorie
2009NNTil ein helselagsfest i Sandlandsgrendi77Lagshistorie
Dikt
2009Strondi, EivindKorndyrking og treskjemåtar80Næringsliv
2009Skaug, ToreKviteseid hornmusikk - i opp- og nedgangstider83Lagshistorie
2009NNSkogsdrift og fløting i Vrådal102Næringsliv
2009Årsmelding - Kviteseid historielag107Lagshistorie
2010NNOm skiløbningen i Øvre Telemarken6Skihistorie
2010Skaug, ToreEi livleg helg i Kvit(e)seid15Lagshistorie
2010Oftelid, TorkjellEi ættesoge frå Nissedal og Vrådal19Ættesoge
2010Steane, Jon GBrudlaupet på Roholdt24Gardssoge
2010Planlegging for kongeleg besøk31Dyrskuhistorie
2010Hestar må bindast forsvarleg35Politivedtekter
2010Kleiv, RagnvaldKviteseidlæraren som blei ordførar i Lårdal48Biografiar
2010Fles, AnneBåtliv på Bandakkanalen44Bandakkanalen
2010Love for Kviteseid Elektricitetsverk49Lover
2010Naper, TorfinnDikterpresten Jens Zetlitz: "Glædens muntre sanger"51Biografiar
2010Riis, EmanuelLitt gruvehistorie frå Kviteseid59Gruvehistorie
2010Omtveit, OlavGruver i Morgedal63Gruvehistorie
2010Berge, StyrkårSoga om Bertold-bygningen69Bygningshistorie
2010Listaullii arsenkisgruve72Gruvehistorie
2010Glimt frå Kviteseids gruvesoge77Gruvehistorie
2010Nordskog, GreteMorgedal musikklag85Lagshistorie
2010Berntsen, GunhildMed bibel og gitar til Zululand89Biografiar
2010Noraberg, KristianeSigne og Gunnar95Biografiar
2010Bergland, AslakFossjordbrekka99Dikt
2010Botnen, Olav
Skaug, Tore
På attgrodde stigar i Tveitgrendi101Husmannsminne
2010Skaug, ToreLitt om "besta"113Biografiar
2010Skaug, ToreEit gjensyn med Dagne Knutskås115Biografiar
2010Gamle bilete fortel122Bilete
2010Årsmelding for Kviteseid historielag126Lagshistorie
2011Bergland, AslakAslak Berglands båndomsminne8Morgedal
2011Noter til "Båndomsminne"50Morgedal
2011Bergland, AslakAslak Berglands barndomsminne63Morgedal
2011Attlagde plassar i Morgedal108Morgedal
2011Ulvenes, HalvorI fotsora til Sondre195Morgedal
2011Register for husmannsplassane197Morgedal
2012Kleiv, AasmundLoft og bur6Bygningshistorie
2012Kleiv, Aasmund og
Sandåker, Brynjulf
Loft og bur i Morgedal8Bygningshistorie
2012Syftestad, TorfinnDå fjernsynet kom til bygdi34Folkeminne
2012Kleiv, RagnvaldBureisingsmannen Halvor Steinarson Rue38Gardshistorie
2012Skaug, Tore"Dersom ein aldri gjev opp, vil det lukkast"
- Eit lite portrett av Henrik Brokke
42Biografi
2012Brokke, HenrikDiktaren Henrik Brokke50Dikt
2012Aabø, Arne T.Han er utegløymd i ættesoga
- blenk frå livet til Nils H. Bergane i Dalane
55Biografi
2012Botnen, OlavLiv og lagnad i Strauman i gamal tid65Straumanminne
2012Skaug, ToreDå krigsmakta invaderte ungdomshuset i Dalane81Krigshistorie
2012Bergland, AslakLåmi på Hauglid87Dikt
2012Strondi, EivindLitt om Morgedal folkeboksamling91Kulturhistorie
2012Syftestad, TorfinnVed vegs ende93Bygningshistorie
2012Mosdøl, OlavSpelet om Jens Zetlitz99Biografi
2012Etter Knut LoupedalenZetlitz på folkemunne110Kviteseidminne
2012Naper, HallvardSlik feiret vi jul på Vassendstøylen111Folkeminne
2012Skaug, ToreØksestyvd i Tveitgrendi120Skogshistorie
2012Heimeside for Kviteseid historielag122Redaksjonelt
2012Kleiv, AasmundPå Fantefloti124Dikt
2013Sanden, GunnarLovise Sanden - jordmor og bonde i Kviteseid6Biografi
2013Syftestad, TorfinnLæraren23Biografi
2013Den gongen Vrådal skulle hoggast i to29Kommunesamanslåing
2013Syftestad, Arvid AslakMeir om "farans folk"35Biografi
2013Skarprud, JohannesOm reguleringa av Bandak og litt om følgjene det fekk37Samferdsel
2013Syftestad, TorfinnMe blar i fortida til Vesla47Biografi
2013Skaug, ToreSoknepresten som dødde i Nazi-Tyskland56Biografi
2013Apenes, GeorgOm å dømme sin neste i Vest-Telemark65Kulturhistorie
2013Wraa, TormodGruvedrift på Hegland75Gruvedrift
2013Eikland, OlavSong ved opninga av Skafsaa og Øvre Vraadals samlingshall "Midttun"78Song
2013Aabø, Arne T.Haddemoa - ein sterk livslagnad80Biografi
2013RedaksjonenFiskarane på Hurrungheii91Retting
2013Brokke, HenrikHenrik Brokke i Amerika - Indian-Joe og Nybrotsmannen92Dikt
2013Kleiv, RagnvaldMikkel Hemmestveit om slalåmspørsmålet94Idrettshistorie
2013Lie, Olaf Kjell og Syftestad, TorfinnLundevallbakken 1928 -198298Idrettshistorie
2013Bergland, AslakSondre på premierennet i Kristiania114Dikt
2013AasmundKyrkja på Hauge120Dikt
2013Klypp frå TA -
Ronald Håkonsens arkiv
... men slitet fylgde med122Biografi
2013Wraa, TormodGamle offerplassar i Vråliosen123Kulturhistorie
2013Plukk frå arkivet125Ymse
2013redaksjonenForfattarane126Ymse
2014Skaug, ToreKviteseid Sanitetsforening i 100 år6Lagshistorie
2014Draugedalen, GunsteinFar min16Biografi
2014Skaug, ToreOmgangsskulen i Skree-grenda22Skulehistorie
2014Skaug, ToreMor Noregi heilfigur28Kulturhistorie
2014Syftestad, TorfinnMiras lange reise32Biografi
2014etter Birger Boquist, AftenpostenKviteseid-vegar anno 195343Samferdsel
2014Jørgensen, Herdis NordbøDen gilde (og dramatiske) utferda til Perstøyl48Lagshistorie
2014RedaksjonenBorgejordet 1910 51Bilete
2014RedaksjonenDå Spjotsodd hadde postopneri53Samferdsel
2014Bjerkås, TrygveDommarfullmektigminner fra Skrivargarden 1974 -7657Kulturhistorie
2014Moen, JørgenGro Årdalen - postberaren71Biografi
2014Kleiv, AasmundEin tragisk skuletur79Ymse
2014TradisjonFrå Rikard Berges arkiv80Regler
2014Moen, JørgenPå gamle vegar i Dalane82Samferdsel
2014Syftestad, Arvid A.Kvinna frå Island89Ymse
2014RedaksjonenKonfirmantlyftet i Vrådal91Ymse
2014Kleiv, AasmundSegni om Holum i Morgedal92Segn
2014RedaksjonenFiskarane på Hurrungheii96Bilete
2014Mosdøl, OlavTelemark folkehøgskule i Kviteseid (1914 - 54)97Skulehistorie
2014Hartenstein, TilmanHistoria om ein underkjend kunstnar - Gunnar Utsond110Biografi
2014RedaksjonenForfattarane121Ymse
2015Fjalestad, Jostein & Wraa, GunnarLunden krins, når skogen tek over6Husmannssoge
2015Fjalestad, Jostein & Gunnar WraaHusmannsplassar i Lunden krins25Husmannssoge
2015 RedaksjonenVekkinga i Vrådal30Religion
2015Redaksjonen"Giftmordet på Nord-Odden"31Ymse
2015Smeland, SteinarAslaug Vaa og Kviteseid32Biografi, Litteratur
2015Kleiv, AasmundHudsko - heimegjort og lettvindt44Husflid
2015Red. av Herdis Nordbø JørgensenFrå "Vrådølen" - avisa til Vrådal kristelege ungdomslag46Lagshistorie
2015Syftestad, TorfinnHalvor K. Sandland - ein mangfaldig og markant personlegdom64Biografi
2015Olimstad, JakobDei fire som omkom på havet70Krigshistorie
2015Skipar, BirgerKrigsminna ved Reinskås i Vrådal80Krigshistorie
2015Skarprud, JohannesBruene i Kviteseid 175 år86Samferdsel
2015Skaug, Tore"Kirkenøden" i Fjågesund95Kyrkjehistorie
2015Larsen, Karin MariaDå Fjågesund fekk kyrkje99Kyrkjehistorie
2015Skaug, ToreDå ungdomslaget samla bygdefolket101Lagshistorie
2015Syftestad, Arvid AslakKviteseid Husdyrtrygdelag107Lagshistorie
2015Ruud, GunnarKviteseid på hundrelappen109Kulturhistorie
2015Mosdøl, OlavSondre Skiløypar frå Morgedal115Biografi
2015Syftestad, Arvid AslakEi historie om tre liter mjølk og ein snill mann128Ymse
2015Mest etter Rikard BergeTusenkunstnaren frå Kilen130Biografi
2015RedaksjonenForfattarane138Ymse
2016Tormodsvik, Aslaug MarieBergsto - bygda som ikkje må bli gløymd6Bergsto
2016Den gong Kviteseid hadde 16 skulekrinsar24Skulesoge
2016Bakken, Sverre fortelEin sjømann frå Kviteseid28Ungdomsminne
2016Bakken, MartaMessejenta frå Kviteseid40Ungdomsminne
2016Frå Norsk Vekeblad nr. 29/1969Kviteseid gamle prestergård54Gardssoge
2016Gunnvor MandtDraktmoten i Vrådal i eldre tider64Kulturhistorie
2016Aabø, Arne T.Drangstveit-ætti i Kviteseid bygdesoge66Ættesoge
2016Syftestad, ArvidEit langt liv i varehandel. Ein prat med Aage Haatveit75Biografi
2016Etter Kjetil A. FlatinEgeleiv Tollehommen81Eventyr og segnir
2016Dalen, BjørgUtvandrarane frå Bergdal83Utvandrarsoge
2016Smeland, SteinarKviteseid skyttarlag 150 år88Lagshistorie
2016Skaug, ToreTømmerfløytinga i Dalaåi - eit eineståande samvirkeføretak99Næringsliv
2016RedaksjonenDalaåi - eit kulturminne105Kulturminne
2016Skaug, ToreBotanikaren som fekk sin eigen "hage" i Kviteseid.110Botanikk
2016Mosdøl, OlavFor fattige og for rike116Dikt
2016Draugedalen, GunnsteinMelodi- For fattige og for rike117Melodi
2016Kleiv, AasmundAlder og år118Dikt
2016RedaksjonenForfattarane120Ymse
2017Nordal, IngerMeir om Kviteseid-floraen6Botanikk
2017Aabø, Arne T.Spelemannen Lars Målar frå Telemark24Biografi
2017Syftestad, Arvid A.Glimmergruva ved Heivatn i Kviteseid37Næringsliv
2017Sandsdalen, Halvor J. (Telemark Tiden)Soga om Sandland-felene44Kulturminne
2017Sollie, EinarSlik møtte eg Vrådal i 30-åra47Biografi
2017Haaland, Inger JohanneBarndomsminne frå Bergsto64Barndomsminne
2017Bjørnstad, ÅsmundDå poteta kom til øvre Telemark68Næringsliv/botanikk
2017Moen, JørgenTorvild Knutsson Dalen 1794 -186177Biografi
2017Skaug, ToreMaren Ramskeid 200 år82Jubileum
2017Skaug, ToreRumpetroll-forskaren frå Fjågesund84Biografi
2017Trad. - Etter Hilleborg RomtveitTorstein Jutulen87Regle
2017Hauglid, Kjetil T.Til Knut Loupedalen (Ordsmedar i Brunkeberg)89Dikt
2017Loupedalen, KnutHr. Ketil Hauglid (Ordsmedar i Brunkeberg)90Dikt
2017Skaug, ToreBrokefjell hotell91Næringsliv
2017Skaug, TorePå sporet av Ole Blom95Bokomtale
2017Skaug, ToreOpplysningsmannen Jens Zetlitz98Skulesoge
2017Mosdøl, Olav60-års jubilantar på Kvitsund101Skulesoge
2017RedaksjonenForfattarane 2017108
2018Skaug, ToreAstrid Brekkes lengste reise6Biografi
2018Vaa, JohanAslaug Vaa - raulending eller kviteseiding?12Biografi
2018Smeland, SteinarAnne Jordgrav - ein eventyrforteljar av format17Biografi
2018Folkeeventyr - etter Anne JordgravGullfuglen og gull-linda22Eventyr
2018Syftestad, Arvid A.Kviteseid handelslag - litt historie27Næringsliv
2018Skarprud, JohannesKrigsminne frå den første verdskrigen35Krigshistorie
2018Kolbu, Aslak - lagt til rette av Tore SkaugEin ukjend krigar frå Kviteseid38Krigshistorie
2018Skaug, Tore Jolefeiring på Ole Bloms tid68Joletradisjon
2018Skaug, ToreSoga om Tveitloftet72Kulturhistorie
2018Skaug, ToreKlypp frå folkemusikkarkivet74Musikktradisjon
2018Folkeeventyr - etter Anne JordgravRulleskaft81Eventyr
2018RedaksjonenKlypelyft og uvyrdslåmir83"Godt sagt"
2018Solid, Ingebjørg - minne vedGeit og ku i himmelen?88Religiøse minne
2018Møller-Hansen, ToralfLys og eventyr90Målarkunst
2018RedaksjonenForfattarane96