“Der blev dygtig politiseret…”
Politisk kulturdannelse i Øvre Telemark rundt 1814

Av Gunnar Bolstad, 2010

Oppgaven handler om de formative politiske prosessene som banet veien for telemarkske bondepolitikere de første årene av Stortingets eksistens, møtet mellom bøndene og de kondisjonerte, og bonderepresentantenes opptreden i det politiske landskapet som åpnet seg etter 1814.

”Dramaturgien” i oppgaven konsentreres til perioden 1814-20, og har sitt geografiske ankerfeste i Kviteseid i Telemark. Samtidig utspiller ”handlingen” seg også i Skien, på Eidsvoll og i Christiania.

Ole Bjørnsen og Ole Blom fra Kviteseid står fram som ”hovedpersoner” i oppgaven, men også Talleiv Huvestad og Aasmund Norgaard blir omtalt og satt inn i sammenhengen. Disse fire skiftet på å representere Bratsberg Amt, først på Eidsvoll, deretter på Stortinget i 1814, 1815-16, 1818 og 1821.

Les heile oppgåva