Velkomen

.. til nettunet til Kviteseid historielag!Kommunehuset speglar seg i dei gamle vindua på biblioteket (Foto: Siri Johannesen)

Tunet har mange vindauge til fortid, med von om at det du ser
skal vere til nytte i notida og framtida. Å take vare på røynslene,
gode og mindre bra, gjer ein betre rusta til å take gode val for
ein sjølv og andre og dei som tek over!

Bli med i historielaget og form framtida …!

Bygdenamnet Kviteseid har fått ymse tolkingar millom dei lærde; men dei fleste meiner no namnet skriv seg frå den kvite, glitrande fjorden som ein støtt har for auga, (oldn. Hvitstir).

Gamalt frå Kviteseid 2019 er på veg

Torsdag 21. november kl. 19.00 lanserer Kviteseid historielag ”Gamalt frå Kviteseid 2019” på Misjonshuset i Kviteseid

Gamalt frå Kviteseid 2019, inneheld som vanleg mykje godt og variert stoff. Dette vil du få små smakebitar av denne kvelden. Du får høyre litt om Kviteseid Misjonslag og Fredheim før og etter 1932. Telemarksongar vil du få nokre smakebitar av, og ikkje minst vil vi markere at no har alle stadnamna etter Thor Wraa kome på nett. I boka finn du mykje meir.
Medlemer får utdelt boka, andre kan kjøpe. Det blir servert kaffi og småkaker. Gratis inngang. Utlodding

Alle hjarteleg velkomne!

På tur i Dalane


Kaffistopp ved gamle skulen i Øvre Dalane.

Tysdag 4. juni møttest 28 turglade folk opp på grendehuset i Lundevallsgrend, og steig på bussen som skulle ta oss med ein tur i Dalane.
Jørgen Moen, lommekjend i Dalane, var gaiden vår på turen. Vi fekk høyre om dei fleste plassane opp over dalen, og folk og hendingar. Det blei også tid til ein spasertur på gamlevegen ved Haugefossen. Kaffistopp blei det ved den gamle skulen i Øvre Dalane.
Takk til Jørgen for alle forteljingane, takk til Tone og Leif for opplegget, og ikkje minst til Steinar Torsdalen som tok oss trygt både opp og ned Dalane.

Stadnamn på data!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjå: https://www.edd.uio.no/navneregistrering/aapen/hovedside.html

Her ser du korleis du kan finne fram:

Fyll ut søkekriteria i felta til venstre i bildet og trykk på søk-knappen – hugs å fylle inn kommunenamn og Gards-/bruksnr.
Bruk eventuelt ‘norgeskart.no’ for å finne gards- og bruksnummer på aktuell eigedom.
Merk at stadnamn som er plassert i veg eller elv har fått gardsnummer ‘0’ ved registrering.
Bruk karakteren * som ‘wild card’ når du vil spesifisere søket.

Send gjerne ei melding/epost til historielaget viss du treffer på namn som er feilplassert.

Bruk denne:
stadnamn@soge.kviteseid.no

Treng du hjelp/rettleiing, ring historielaget v/Stein Larsen 92012639

Årsmøte i Kviteseid historielag

Tore og Ane får gåvebrev på måleri av Jon Bakken. Dei har stått for 20 utgåver av Gamalt frå Kviteseid

Tysdag 5. mars hadde Kviteseid historielag årsmøte på Waldenstrøm kafe i Kviteseid. Over 20 medlemer var møtt fram. Årsmøtesakene gjekk som vanleg greitt unna. Det blei små endringar på dei tillitsvalde i styret. I 2019 har historielaget dette styret: Leiar Johannes Skarprud. Styremedlemer: Dagny Ruud Lie, Sverre Bakken, Leif Roholdt, Svein Straumsnes.
Varamedlemer: Hans Øy, Tone Torp-Hansen, Gunhild Berntsen.
Redaksjonsnemn: Jørgen Moen, Gunnar Ruud og Johannes Skarprud
Etter å ha vore redaktør for dei siste 20 utgåvene av «Gamalt frå Kviteseid» takka Tore Skaug for seg. Som takk for langt og truge arbeid fekk han og kona Ane eit måleri av Jon Bakken, som takk for innsatsen i alle desse åra. Det er Ane som i alle desse åra har stått for utforminga av boka.
I året som har gått har det vore arbeidet med stadnamnsamlinga etter Thor Wraa som har vore det store arbeidet. Saman med Vest-Telemark Museum har laget, særleg då Stein Larsen og Sverre Bakken, saman med ei stor mengde grendefolk gjort eit imponerande arbeid med å få desse namna kartfesta på digitalt kart.
Etter årsmøtesakene var det sjølvsagt kaffe og kaker og utlodding. Kvelden blei avslutta med ein konsert med Ragnhild Knudsen.