Siste fløtning i Arendalsvassdraget
Frå Vrådal til Arendal
Nidarå fellesfløtning, 1970