Fjernsynsprogram frå 1964 om Vrådal og turismen.

Innhald:
Bilete frå bil langs bygdevegen i Vrådal.
Klipp frå hotell, kyrkje, Vråvatn, FRAM med tømmerfløting, vevarbeid og stabbur med fine utskjæringar.

Du møter mellom anna:

  • Teiknaren Solveig Muren Sanden
  • Gardbrukar Nils Sandvik
  • Hoteleigar Agnes Havik
  • Fylkeslandbrukssjef Rasmus Matias Nordbø

 

NRK